Hoofdstuk 7 - Specifieke soorten of soortgroepen

De biodiversiteit op boerenland is in een eeuw tijd sterk veranderd door andere productiemethoden en grote veranderingen in het landschap. Heel veel soorten vlinders, bijen, sprinkhanen, libellen, vogels, vleermuizen en planten zijn afhankelijk van het boerenland en hebben het door al die veranderingen moeilijk. Om boerenlandsoorten te ondersteunen is het nodig om de leefgebieden van deze soorten te herstellen. Voor vlinders is het bijvoorbeeld belangrijk dat er bloeiende kruiden staan zodat ze voldoende nectar kunnen vinden en weidevogels hebben vochtig en kruidenrijk grasland nodig met insecten voor de opgroeiende kuikens.

Opdrachten

Inhoudsopgave
Onderstaande selectie van opdrachten sluit aan op hoofdstuk 7 van het boek ‘Natuurinclusieve landbouw in de praktijk’. Hierin komen verschillende specifieke soorten aan bod en de maatregelen die kunnen bijdragen aan het behoud van deze soorten. Een uitgebreide opdrachtenlijst is ook beschikbaar.

Het complete leerboek Natuurinclusieve landbouw in de praktijk, maar ook de individuele hoofdstukken uit het boek zijn gratis online beschikbaar.

Opdracht 7.1 - Planten op een erf kunnen nectar voorzien voor insecten, maar niet elke bloem is geschikt voor elk insect. Afhankelijk van de vorm van de bloem kan een insect wel/niet bij de nectar. Onderzoek vijf (bloeiende) plantensoorten in je tuin (of de tuin van een vriend/familielid). Welke planten zijn dit? Is de plant inheems of exotisch? Welke insecten kunnen profiteren van deze plant? Wanneer bloeien deze planten; allemaal tegelijk of vormen zij samen een bredere bloeiboog (zie H7.4)?

Opdracht 7.2 - Breng een bezoek aan een boerenbedrijf en inventariseer wat er voor de zes groepen (erfbewoners, vleermuizen, wilde bestuivers, akkerflora, akkervogels, weidevogels) uit H7 1) nu wordt gedaan op dit bedrijf en 2) zou kunnen worden gedaan in de toekomst. Denk aan zaken als: hoe opgeruimd is het erf? Zijn er nestkasten? Wat voor een begroeiing is er op het bedrijf? Kijk ook goed naar welke diersoorten je ziet rondvliegen/kruipen; waar komen zij vandaan?

Opdracht 7.3 - De grutto is niet het gehele jaar in Nederland aanwezig. Zoek op waar de grutto overwintert en in welke periode deze in Nederland is.

Opdracht 7.4 - Zoek op het Compendium voor de Leefomgeving de trend op van akkerflora.

Opdracht 7.5 - Beschrijf in je eigen woorden wat het betekent als een soort een Rode Lijst soort is.

Uitgebreide opdrachtenlijst

Op zoek naar nog meer interessante opdrachten? Aanvullend op bovenstaande selectie kun je ook gebruik maken van de uitgebreide lijst opdrachten bij hoofdstuk 7.

Beeldmateriaal voor in de les

Speciaal voor docenten is er beeldmateriaal ontwikkeld, dat gebruikt kan worden in de lessen. Deze materialen zijn vrij te gebruiken, zolang afbeeldingen niet worden bewerkt en de copyright zichtbaar blijft. Uitleg bij de figuren is terug te vinden in het boek, in het bijpassende hoofdstuk.

Hieronder vind je een aantal voorbeelden van figuren die in de les gebruikt kunnen worden. Je kunt ook het Powerpoint-bestand zelf downloaden, waarin alle figuren uit hoofdstuk 7 te vinden zijn.

Meer informatie

Hieronder vind je extra informatie die aansluit bij dit hoofdstuk over specifieke soorten of soortgroepen.

7.1 Inleiding

7.2 Erfbewoners

7.3 Vleermuizen

7.4 Wilde bestuivers

7.5 Akkerflora

7.6 Akkervogels

7.7 Weidevogels

Digitale leerboek Natuurinclusieve landbouw

Bovenstaande opdrachten en lesmaterialen sluiten aan bij het boek ‘Natuurinclusieve landbouw in de praktijk’ voor HBO/MBO-docenten, studenten en boeren. Dit boek laat in 9 hoofdstukken zien welke maatregelen boeren kunnen treffen om natuurinclusief te werken, met de focus op akkerbouw en (melk)veehouderij. Het is gratis online beschikbaar.

Download het complete leerboek

Via Portaal Natuurinclusieve landbouw worden de individuele hoofdstukken aangeboden. Per hoofdstuk kunnen docenten opdrachten en beeldmateriaal downloaden om te gebruiken in de lessen. Maar het complete leerboek is ook gratis online beschikbaar.