Hoofdstuk 2 - Ontwikkeling en perspectief

De Nederlandse landbouw krijgt internationaal veel lof toegezwaaid vanwege de hoge productiviteit per hectare én per arbeidskracht. Toch groeit de maatschappelijke druk en zijn er steeds meer EU kaders gekomen die aangeven dat omwille van natuur en milieu, de landbouw een transitie moet maken. Het is een grote uitdaging om zo’n systeemverandering voor elkaar te krijgen. Want niet alleen de boerenpraktijk, ook de keten, overheid en het onderwijs zullen mee moeten veranderen. Voldoende mogelijkheden om het verdienmodel van de boer overeind te houden zijn daarbij van groot belang.

Opdrachten bij hoofdstuk 2

Inhoudsopgave
Onderstaande selectie van opdrachten sluit aan op hoofdstuk 2 van het boek ‘Natuurinclusieve landbouw in de praktijk’. Hierin wordt ingegaan op het verleden, het heden en de toekomst van de landbouw in Nederland. Vervolgens wordt het perspectief en de uitdagingen voor de ontwikkeling van een meer natuurinclusieve landbouwsector beschreven.

Het complete leerboek Natuurinclusieve landbouw in de praktijk, maar ook de individuele hoofdstukken uit het boek zijn gratis online beschikbaar.

Opdracht 2.1 - Vraag een oudere agrarisch ondernemer uit je omgeving wat hij/zij heeft meegemaakt van “boter-, melkpoeder- en graanbergen”. Welke consequenties had dit voor het bedrijf? Welke wetgeving kwam er daarna en hoe kijkt de ondernemer daarop terug?

Opdracht 2.2 - In de jaren 60 en 70 en in 1990 waren er ook boerenprotesten. Zoek beeldmateriaal op uit een van die protesten. Welke leuzen zie je op de spandoeken, waar protesteerden de boeren toen tegen? Zie je overeenkomsten en verschillen met de recentere boerenprotesten?

Opdracht 2.3- Er zijn steeds meer Community SupportedAgriculture initiatieven in Nederland. Dit zijn bedrijven waarbij er een verbinding wordt gelegd tussen de consument en de producent.

Opdracht 2.4 - Je wilt een maaltijd bereiden met voedsel uit de regio: bij welke bedrijven kun je terecht? Zoek in jouw regio naar producten die in de korte keten worden afgezet. Zoek hierbij een leverancier(s) voor vlees, zuivel, groenten en fruit.

Opdracht 2.5 - Kijk eens op de groenten of fruit die bij jou in de koelkast of de fruitschaal liggen. Welke logo’s zie je hierop staan? (bijv. EKO of PlanetProof).

Opdracht 2.6 - Kies een logo uit dat je nog niet kent en zoek op wat dit logo betekent. Wat zegt dit logo over kunstmest, gewasbescherming, watergebruik en/of arbeidsomstandigheden? Krijgt de boer een hogere prijs als zijn producten dit logo hebben?

Beeldmateriaal voor in de les

Speciaal voor docenten is er beeldmateriaal ontwikkeld, dat gebruikt kan worden in de lessen. Deze materialen zijn vrij te gebruiken, zolang afbeeldingen niet worden bewerkt en de copyright zichtbaar blijft. Uitleg bij de figuren is terug te vinden in het boek, in het bijpassende hoofdstuk.

Hier vind je een voorbeeld van een figuur dat in de les gebruikt kan worden. Je kunt ook het Powerpoint-bestand zelf downloaden, waarin alle figuren uit hoofdstuk 2 te vinden zijn.

Meer informatie

Hieronder vind je extra informatie die aansluit bij hoofdstuk 2.

    Digitale leerboek Natuurinclusieve landbouw

    Bovenstaande opdrachten/lesmaterialen sluiten aan bij het boek ‘Natuurinclusieve landbouw in de praktijk’ voor HBO/MBO-docenten, studenten en boeren. Dit boek laat in 9 hoofdstukken zien welke maatregelen boeren kunnen treffen om natuurinclusief te werken, met de focus op akkerbouw en (melk)veehouderij. Het is gratis online beschikbaar.

    Download het complete leerboek

    Via Portaal Natuurinclusieve landbouw worden de individuele hoofdstukken aangeboden. Per hoofdstuk kunnen docenten opdrachten en beeldmateriaal downloaden om te gebruiken in de lessen. Maar het complete leerboek is ook gratis online beschikbaar.