Hoofdstuk 4 - Gewas

Natuurinclusieve teelt houdt in dat er in het bouwplan en bij de gewas- en raskeuze zoveel mogelijk preventieve maatregelen worden genomen, zodat de inzet van bestrijdingsmiddelen (bijna) niet meer nodig is. Het stimuleren van natuurlijke bestrijders is daar een belangrijk onderdeel van. Daarnaast zorgt een divers bouwplan voor een gevarieerd akkerlandschap; dit creëert een goed leefgebied voor insecten en vogels en bovendien risicospreiding voor de boer. En bloeiende gewassen zorgen bijvoorbeeld voor nectar en stuifmeel waar bloembezoekende insecten van kunnen profiteren. Het zaaien van mengteelten kan de inzet van kunstmest verminderen. Tal van maatregelen voor natuurinclusieve teelt van gewassen komen in dit hoofdstuk aan bod.

Opdrachten bij hoofdstuk 4

Inhoudsopgave
Onderstaande selectie van opdrachten sluit aan op hoofdstuk 4 van het boek ‘Natuurinclusieve landbouw in de praktijk’. Hierin wordt de teelt van gewassen en de keuze van een natuurinclusief bouwplan en teeltsysteem toegelicht. Naast onderstaande opdrachten die docenten kunnen inzetten, is er ook een uitgebreide opdrachtenlijst beschikbaar.

Het complete leerboek Natuurinclusieve landbouw in de praktijk, maar ook de individuele hoofdstukken uit het boek zijn gratis online beschikbaar.

Opdracht 4.1 - Chemische gewasbescherming, bestrijdingsmiddelen of gif: mensen gebruiken andere woorden maar hebben het over hetzelfde. Oefening: verdeel de drie termen onder drie studenten en probeer te beargumenteren waarom je deze term zou gebruiken (de term die je toebedeeld krijgt hoeft dus niet de term te zijn die jouw persoonlijke voorkeur heeft).

Opdracht 4.2 - De advisering over de inzet van gewasbescherming wordt vaak door bedrijven gedaan die deze middelen ook verkopen. Bespreek met elkaar wat de voordelen of nadelen hiervan zijn. Koppel terug aan de klas waarom jullie dit wel of niet wenselijk vinden.

Opdracht 4.3 - Leg in je eigen woord aan een klasgenoot uit wat er te zien is in figuur 4.4. Hoe komt het dat de aanwezigheid van bestrijders ervoor kan zorgen dat de populatie schadelijke insecten wordt geremd?

Opdracht 4.4 - Noem drie manieren waarop je de aanwezigheid van natuurlijke bestrijders van plagen in de buurt van gewassen kunt stimuleren.

Opdracht 4.5 - Waarom past strokenteelt bij natuurinclusieve landbouw?Noem twee voor- en twee nadelen van strokenteelt.

Opdracht 4.6 – Er zijn verschillende typen kruidenrijk grasland. Met welk doel zal een veehouder productie kruidenrijk grasland telen? En met welk doel zal een boer extensief kruidenrijk grasland in zijn bedrijf inpassen?

Opdracht 4.7 - Ook in de moderne landbouw kunnen bomen en struiken verschillende functies vervullen. Kun je zelf drie functies verzinnen?

Uitgebreide opdrachtenlijst

Op zoek naar nog meer interessante opdrachten? Aanvullend op bovenstaande selectie kun je ook gebruik maken van de uitgebreide lijst opdrachten bij hoofdstuk 4.

Beeldmateriaal voor in de les

Speciaal voor docenten is er beeldmateriaal ontwikkeld, dat gebruikt kan worden in de lessen. Deze materialen zijn vrij te gebruiken, zolang afbeeldingen niet worden bewerkt en de copyright zichtbaar blijft. Uitleg bij de figuren is terug te vinden in het boek, in het bijpassende hoofdstuk.

Hieronder vind je een aantal voorbeelden van figuren die in de les gebruikt kunnen worden. Je kunt ook het Powerpoint-bestand zelf downloaden, waarin alle figuren uit hoofdstuk 4 te vinden zijn.

Meer informatie

Hieronder vind je extra informatie die aansluit bij hoofdstuk 4.

4.1 Inleiding

4.2 Gewasdiversiteit

4.3 Onkruiden en mechanisch aanpakken

4.4 Biologische en geïntegreerde plaagbeheersing

4.5 Meten is weten

4.6 Zorgvuldig chemisch bestrijden

4.7 Gemengde teelt van peulvruchten met granen

4.8 Stokenteelt

4.9 Kruidenrijk grasland

4.10 Agroforestry

Digitale leerboek Natuurinclusieve landbouw

Bovenstaande opdrachten en lesmaterialen sluiten aan bij het boek ‘Natuurinclusieve landbouw in de praktijk’ voor HBO/MBO-docenten, studenten en boeren. Dit boek laat in 9 hoofdstukken zien welke maatregelen boeren kunnen treffen om natuurinclusief te werken, met de focus op akkerbouw en (melk)veehouderij. Het is gratis online beschikbaar.

Download het complete leerboek

Via Portaal Natuurinclusieve landbouw worden de individuele hoofdstukken aangeboden. Per hoofdstuk kunnen docenten opdrachten en beeldmateriaal downloaden om te gebruiken in de lessen. Maar het complete leerboek is ook gratis online beschikbaar.