Hoofdstuk 6 - Landschap

Boeren produceren niet alleen voedsel, ze geven daarbij ook het landschap (mede) vorm. Hoe het landschap eruit ziet, is mede afhankelijk van de bodem en hydrologische omstandigheden. Het type bodem en de waterbeschikbaarheid bepalen sterk welke bomen, struiken en planten er groeien en welke vormen van landbouw zich daar ontwikkelen: fruitteelt, akkerbouw, (melk)veehouderij of juist mengvormen. In Nederland kennen we verschillende landschapstypes waarvan het ontstaan terug te voeren is naar de laatste paar ijstijden. De landschapstypes hebben allemaal hun eigen kenmerken en karakteristieke landschapselementen.

Opdrachten bij hoofdstuk 6

Inhoudsopgave
Onderstaande selectie van opdrachten sluit aan op hoofdstuk 6 van het boek ‘Natuurinclusieve landbouw in de praktijk’.

Het complete leerboek Natuurinclusieve landbouw in de praktijk, maar ook de individuele hoofdstukken uit het boek zijn gratis online beschikbaar.

Opdracht 6.1 - Groepsopdracht: stel samen een natuurbedrijfsplan op voor een boer uit jouw omgeving. Doorloop de vier stappen uit 6.2. Gebruik daarbij de in de tekst genoemde websites en interview de betreffende boer (hoe was het landschap toen hij begon te boeren? Welke elementen zijn verdwenen of toegevoegd?) Vergeet de laatste stap ‘financiering’ niet; bevraag provincie/gemeenten of collectief over mogelijke subsidies die aansluiten bij jullie plan.

Opdracht 6.2 - Maak een foto van agrarisch gebied in jouw omgeving. Wat zie je op de foto? Is het een open of gesloten landschap? Benoem de landschapselementen (hagen, sloten, etc.). Zijn dit vlak-, lijn- of puntelementen?

Opdracht 6.3 - Welke landschapstypes (essenlandschap, kampenlandschap, etc.) vind je het meeste terug in jouw provincie?

Opdracht 6.4 - Wat is sinusbeheer en waarom zou je dat toepassen?

Opdracht 6.5 - Zoek het ‘Protocol gebruik herbiciden open akkerland’ op in het kader van het ANLb. Welke best practices over onkruidbestrijding staan hierin?

Opdracht 6.6 - Wat is het verschil tussen een heg en een haag? Hoe worden beiden onderhouden?

Opdracht 6.7 - Wat is een wintervoedselakker? Hoe leg je deze aan? Welke soorten profiteren van een wintervoedselakker? Heeft een wintervoedselakker ook nadelen?

Beeldmateriaal voor in de les

Speciaal voor docenten is er beeldmateriaal ontwikkeld, dat gebruikt kan worden in de lessen. Deze materialen zijn vrij te gebruiken, zolang afbeeldingen niet worden bewerkt en de copyright zichtbaar blijft. Uitleg bij de figuren is terug te vinden in het boek, in het bijpassende hoofdstuk.

Hieronder vind je een aantal voorbeelden van figuren die in de les gebruikt kunnen worden. Je kunt ook het Powerpoint-bestand zelf downloaden, waarin alle figuren uit hoofdstuk 6 te vinden zijn.

Meer informatie

Hieronder vind je extra informatie die aansluit bij dit hoofdstuk over de bodem.

6.1 Inleiding

6.2 Bedrijfsnatuurplan opstellen

6.3 Lijnelementen in open landschappen

6.4 Lijnelementen in gesloten landschappen

6.5 Kleurrijke en biodiverse percelen in het landschap

6.6 Waterelementen

Digitale leerboek Natuurinclusieve landbouw

Bovenstaande opdrachten en lesmaterialen sluiten aan bij het boek ‘Natuurinclusieve landbouw in de praktijk’ voor HBO/MBO-docenten, studenten en boeren. Dit boek laat in 9 hoofdstukken zien welke maatregelen boeren kunnen treffen om natuurinclusief te werken, met de focus op akkerbouw en (melk)veehouderij. Het is gratis online beschikbaar.

Download het complete leerboek

Via Portaal Natuurinclusieve landbouw worden de individuele hoofdstukken aangeboden. Per hoofdstuk kunnen docenten opdrachten en beeldmateriaal downloaden om te gebruiken in de lessen. Maar het complete leerboek is ook gratis online beschikbaar.