Menu

‘BoerNatuurlijk!’

Leermiddelen
Filter
 • nieuws
  2023

  Biodiversiteit als prioriteit: 10 oplossingen voor de biodiversiteitscrisis - Groen Kennisnet

  Er is geen land ter wereld waar de biodiversiteit zo hard achteruitgaat als in Nederland. Dé reden voor de Nationale Denktank om dit jaar op zoek te gaan naar oplossingen voor de belangrijkste knelpunten op het gebied van biodiversiteit. Lees hier hun 10 concrete oplossingen voor het stimuleren van biodiversiteit in Nederland, en geniet met hernieuwde moed van het nieuwe jaar!

 • nieuws
  2023

  Biodiversiteit als prioriteit: 10 oplossingen voor de biodiversiteitscrisis - Natuurinclusieve landbouw

  Er is geen land ter wereld waar de biodiversiteit zo hard achteruitgaat als in Nederland. Dé reden voor de Nationale Denktank om dit jaar op zoek te gaan naar oplossingen voor de belangrijkste knelpunten op het gebied van biodiversiteit. Lees hier hun 10 concrete oplossingen voor het stimuleren van biodiversiteit in Nederland, en geniet met hernieuwde moed van het nieuwe jaar!

 • rapport
  BioLogisch Boeren
  2023

  Omschakelen naar biologische melkveehouderij : Interactieve pdf

  De Nederlandse landbouw ontwikkelt zich naar een meer natuurinclusieve manier van werken. Dat is een ingrijpend, langdurig en moeilijk proces waarbij niet direct duidelijk is wat er van jou als melkveehouder wordt verwacht. De biologische landbouw is een van de meest natuurinclusieve manieren van boeren. Er bestaat wet- en regelgeving, er is veel ervaring en er is een afzetmarkt met een helder economisch perspectief. De biologische landbouw ontwikkelde zich de laatste 50 jaar tot een klein maar professioneel bedrijfssysteem. We delen de ervaringen uit die periode graag. In deze interactieve pdf BIOlogisch boeren lichten we de belangrijkste zaken uit.

 • geluidsopname
  Biologisch Boeren
  2023

  Podcast biologisch boeren over omschakelen naar biologische melkveehouderij

  Welkom bij de podcast BioLogisch Boeren, over omschakelen naar de biologische melkveehouderij. In vier afleveringen nemen we je mee in de verschillende aspecten van omschakelen naar biologisch boeren. Want het woord omschakelen zegt het al: het zal wennen, zoeken en ontdekken zijn, maar je staat er niet alleen voor. Neem de tijd en laat je informeren. Heb je behoefte aan nog wat meer verdieping? Over deze thema’s zijn door onze sprekers ook interactieve pdf’s gemaakt die je kunt inzien via de links in de beschrijving van de afleveringen.

 • nieuws
  2023

  Boerenlandvogels en vernatting van de veenweiden - Groen Kennisnet

  Het vernatten van de veenweiden is al jaren een relevant thema, met name vanwege de uitstoot van broeikasgassen. Daarnaast weten we ook dat vernatting veel kan betekenen voor weidevogels.

 • nieuws
  2023

  Boerenlandvogels en vernatting van de veenweiden - Boerenlandvogels

  Het vernatten van de veenweiden is al jaren een relevant thema, met name vanwege de uitstoot van broeikasgassen. Daarnaast weten we ook dat vernatting veel kan betekenen voor weidevogels.

 • nieuws
  2023

  Boerenlandvogels en vernatting van de veenweiden - Natuurinclusieve landbouw

  Het vernatten van de veenweiden is al jaren een relevant thema, met name vanwege de uitstoot van broeikasgassen. Daarnaast weten we ook dat vernatting veel kan betekenen voor weidevogels.

 • rapport
  Groen Ontwikkelfonds Brabant
  2023

  Een natuur- of voedselbos realiseren in Noord-Brabant : Tips en hulpmiddelen voor initiatiefnemers

  Heb je plannen om een natuur- of een voedselbos te realiseren in Brabant? Deze handleiding geeft inzicht in de obstakels die je tijdens de uitvoering van jouw plannen kunt tegenkomen én hoe je die voor kunt zijn.

 • nieuws
  2023

  Boerenlandvogels en vernatting van de veenweiden - Groen Kennisnet

  Het vernatten van de veenweiden is al jaren een relevant thema, met name vanwege de uitstoot van broeikasgassen. Daarnaast weten we ook dat vernatting veel kan betekenen voor weidevogels.

 • nieuws
  2023

  Boerenlandvogels en vernatting van de veenweiden - Boerenlandvogels

  Het vernatten van de veenweiden is al jaren een relevant thema, met name vanwege de uitstoot van broeikasgassen. Daarnaast weten we ook dat vernatting veel kan betekenen voor weidevogels.

 • nieuws
  2023

  Boerenlandvogels en vernatting van de veenweiden - Natuurinclusieve landbouw

  Het vernatten van de veenweiden is al jaren een relevant thema, met name vanwege de uitstoot van broeikasgassen. Daarnaast weten we ook dat vernatting veel kan betekenen voor weidevogels.

 • nieuws
  2023

  Nieuwe website biokennis.nl nu live! - Groen Kennisnet

  De nieuwe BioKennissite is gelanceerd. BioKennis is van oudsher de plek waar je kennis kunt vinden over biologische landbouw en voeding. De site is nu volledig vernieuwd en onderdeel van Groen Kennisnet.

 • nieuws
  2023

  Nieuwe website biokennis.nl nu live! - Natuurinclusieve landbouw

  De nieuwe BioKennissite is gelanceerd. BioKennis is van oudsher de plek waar je kennis kunt vinden over biologische landbouw en voeding. De site is nu volledig vernieuwd en onderdeel van Groen Kennisnet.

 • artikel
  Nieuwe oogst : leden-, nieuws- en vakblad van LTO Noord, ZLTO en LLTB. Editie midden 3: 4 - 5
  2023

  ‘Zulke bedrijven zijn deel van landbouwtoekomst’

  Biologisch boeren is voor 'een groot aantal' boeren een serieuze optie voor de toekomst. Dat zei landbouwminister Piet Adema maandag tijdens een werkbezoek aan het melkveebedrijf van Jelle en Willian Hakvoort in het Flevolandse Rutten.

 • video
  Boerennatuur
  2023

  Beestige boerennatuur : webinar Boerennatuur, 19 januari 2023

  Dat we landbouwers begeleiden in het beheer van hun kleine landschapselementen, het plaatsen van stuwtjes, het aanleggen van bloemenranden, … is natuurlijk al lang geweten. Net als de voor– en nadelen die ze voor de landbouwer meebrengen. Maar welke diersoorten profiteren nu eigenlijk van agrarisch landschap- en natuurbeheer? De ingekorven vleermuis die KLE’s gebruikt als navigator, de patrijs die van bloemenblokken zijn thuis maakt, de kamsalamander die poelen gebruikt om zijn nageslacht te verzekeren, … We laten je kennismaken met enkele diersoorten die baat hebben bij de maatregelen die landbouwers implementeren.

 • nieuws
  2023

  Interview René Lubberdink: Van koeien naar agroforestry - Groen Kennisnet

  René ontvangt ons op zijn boerderij in Barchem, gelegen tussen de weilanden en andere boeren in de Achterhoek. Al van jongs af aan heeft René hart voor de natuur. Ook in zijn werk is hij bewust bezig met zijn omgeving. Vol passie vertelt hij over zijn bedrijf en zijn visie voor de toekomst. ‘’In 1998 namen mijn vrouw en ik de boerderij van de familie mijn vrouw over die al sinds 1908 bestaat’’, vertelt René. ‘’Toentertijd bestond de boerderij voornamelijk uit melkvee. Na enkele succesvolle jaren brak in 2015 een moeizame periode aan. Door het fosfaatrechtenstelsel kwamen we in een spagaat terecht en moesten er keuzes gemaakt worden over het voortbestaan van het bedrijf.’’

 • nieuws
  2023

  Interview René Lubberdink: Van koeien naar agroforestry - Natuurinclusieve landbouw

  René ontvangt ons op zijn boerderij in Barchem, gelegen tussen de weilanden en andere boeren in de Achterhoek. Al van jongs af aan heeft René hart voor de natuur. Ook in zijn werk is hij bewust bezig met zijn omgeving. Vol passie vertelt hij over zijn bedrijf en zijn visie voor de toekomst. ‘’In 1998 namen mijn vrouw en ik de boerderij van de familie mijn vrouw over die al sinds 1908 bestaat’’, vertelt René. ‘’Toentertijd bestond de boerderij voornamelijk uit melkvee. Na enkele succesvolle jaren brak in 2015 een moeizame periode aan. Door het fosfaatrechtenstelsel kwamen we in een spagaat terecht en moesten er keuzes gemaakt worden over het voortbestaan van het bedrijf.’’

 • rapport
  Wageningen Economic Research
  2022
 • artikel
  Nature Today 22 juli
  2022

  Bijen en zweefvliegen hebben baat bij bloemrijke houtwallen

  Houtwallen kunnen goede voedselbanken en leefgebieden zijn voor bestuivers, maar de kwaliteit van de houtwal speelt hier een rol in. Zowel de hoeveelheid beschikbare bloemen, als het aantal soorten en de verspreiding van deze bloembeschikbaarheid over het jaar zijn van belang. Deze resultaten heeft studente Xiomara van Eek gevonden in een inventarisatie van houtwallen, bloemen en bestuivers.

 • factsheet
  Wageningen University & Research
  2022

  Beloning voor duurzame en toekomstgerichte melkveebedrijven : Inspiratiesheet voor nieuwe verdienmodellen

  Melkveehouders in Drenthe ontvangen een jaarlijkse beloning wanneer ze voldoen aan duurzaamheidseisen. Melkveehouders zelf kiezen hoe ze aan deze eisen willen voldoen. De ambitie van Duurzame Melkveehouderij Drenthe is het stimuleren en versterken van een toekomstgerichte kringlooplandbouw en agribusiness. Het programma ‘Duurzame Melkveehouderij Drenthe’ is een initiatief van de provincie Drenthe, begonnen in 2016 met 30 bedrijven. Momenteel ondersteunt het zo’n 230 melkveebedrijven; ongeveer een kwart van alle Drentse melkveehouders. Op lange termijn beoogt de provincie te groeien in bedrijven en overheden die belonen op duurzaamheidsdoelen.

1 2 3 ... 99