Nieuws

Vervolg Green Deal Natuurinclusieve Landbouw: Onderwijs belangrijker dan ooit

Honingbijen bestuiving - Annette Meyer via Pixabay
Bron foto: Annette Meyer, Pixabay (Pixabay licence)
Samenvatting
  • Regio
    Nederland
  • Onderwerp
    Natuurinclusieve landbouw, Onderwijs
  • Interessant voor
    Docenten
Meer informatie
In de toekomst hebben we, meer dan ooit, mensen nodig die veel weten over natuurinclusieve landbouw. Door de Green Deal zijn in de afgelopen drie jaar mooie resultaten geboekt en zijn lessen uit onderzoek en praktijk met partners uit alle lagen van het onderwijs gedeeld. Daar moeten we mee doorgaan. Op de Tweede Onderwijsdag Natuurinclusieve Landbouw is ingezet op een vervolg van de Green Deal.

In de zaal van het Huis der Provincie in Arnhem zaten op 14 oktober bijna 100 docenten uit het groene onderwijs en andere belanghebbenden. Vooral de docenten uit de primaire landbouw waren goed vertegenwoordigd. Doel van de bijeenkomst: het samenbrengen van landbouw en natuur in het onderwijs. Wat zijn de uitdagingen, maar ook: wat zijn de perspectieven?

Na een ontwapenende en bijzondere opening door muziektheater van Karavaan; ‘Grondproeven’, opende Lyda Dik (Provincie Gelderland) de bijeenkomst. Zij lichtte het Actieplan Natuurinclusieve Landbouw van de provincie Gelderland toe en benadrukte het belang van onderwijs en docenten: “De boeren van de toekomst, zitten nu bij jullie op school!”

Resultaten uit het onderwijs

Lector Arjen Strijkstra (Hogeschool van Hall Larenstein) liet met zijn presentatie zien hoe belangrijk insecten zijn voor biodiversiteit. Een mooi voorbeeld van wat lectoren, samen met studenten, kunnen betekenen voor toepasbare kennis in het groene onderwijs.

Natuurinclusieve leefomgeving

Koos Biesmeijer (hoogleraar Natuurlijk Kapitaal Universiteit Leiden en wetenschappelijk directeur bij Naturalis Biodiversity Center) benadrukte dat er werk aan de winkel is voor Nederland: “Op dit moment is ons land kampioen biodiversiteitsverlies”. Hij ziet kansen voor biodiverse businessmodellen voor boerenbedrijven, maar óók voor het natuurinclusief maken van onze leefomgeving. Natuur is immers overal. “Hiervoor zijn veel meer mensen nodig dan er nu worden opgeleid. Het onderwijs heeft een belangrijke rol te vervullen.” Hij riep iedereen op om te participeren in het Deltaplan Biodiversiteit.

Toepasbare kennis

Tijdens het tweede deel van de onderwijsdag Natuurinclusieve Landbouw verzorgden ondernemers, lectoren, praktoren en anderen een flink aantal workshops. In twee rondes kwamen diverse onderwerpen aan bod: van ‘boeren op natuurgrond’ tot ‘ecosofie’ en van ‘kruidenrijk grasland’ tot ‘het gebruik van Groen Kennisnet’. De ondernemers nodigden de docenten uit om langs te komen en meer voorbeelden in de praktijk te bekijken. De docenten van het vmbo, mbo en hbo gingen met veel nieuwe inzichten naar huis, die direct toepasbaar zijn in de lessen.

De presentaties van deze dag worden gedeeld bij dit bericht en via de Kennisbank van Groen Kennisnet zodra ze beschikbaar zijn.