Nieuws

Meer natuurinclusieve landbouw in het onderwijs: onderwijsproducten uit Landbouwdeal Friesland nu beschikbaar

Projectleden in het veld
Bron foto: J. Pilat, Noardlike Fryske Wâlden
Samenvatting
 • Regio
  Friesland
 • Onderwerp
  lesmateriaal natuurinclusieve landbouw
 • Interessant voor
  docenten
Bekijk de bronnen
De Landbouwdeal Natuurinclusieve Landbouw in het Onderwijs is eind 2022 afgesloten. Onderwijsproducten vanuit deze deal komen nu beschikbaar via Groen Kennisnet.

De provincie Friesland heeft in 2018 verschillende Landbouwdeals afgesloten met als doel verdere verduurzaming van de landbouw te bevorderen. De partners in deze deals tekenden voor de zes speerpunten van het transitiebeleid. Dit waren de speerpunten: bodem, biodiversiteit, duurzame landbouw, natuurinclusief landbouwonderwijs, Fieldlab en vitale voeding.

Natuurinclusief landbouwonderwijs Aeres MBO Leeuwarden (Toen nog Nordwin) en Hogeschool Van Hall Larenstein hadden een belangrijke rol bij de ontwikkeling van het speerpunt natuurinclusief landbouwonderwijs. Als belangrijkste opleiders van toekomstige ondernemers, erfbetreders, loonwerkers en anderen in en rondom het boerenbedrijf werkten de organisaties samen om het onderdeel natuurinclusieve landbouw in het onderwijs gestalte te geven. Dit om de invoering van principes en aspecten van natuurinclusieve landbouw in het landbouwonderwijs op alle niveaus te versnellen. De samenwerkingsagenda bestond uit vier belangrijke elementen:

 1. Docentenbijscholing;
 2. Het verzamelen, ontsluiten en ontwikkelen van lesmateriaal (kennisclips, presentaties, opdrachten, etc.)
 3. Het aangaan van samenwerkingsrelaties met boerenbedrijven waar aspecten van natuurinclusieve landbouw gedemonstreerd kunnen worden;
 4. Het ontwikkelen van een instrument om biodiversiteit in de praktijk te kunnen meten.

Uitvoering van de deal

De uitvoering van de deal liep vertraging op. Dit was als gevolg van de coronacrisis waardoor er veel extra belasting was in het onderwijs en er veel minder mogelijkheden waren voor het uitvoeren van activiteiten. Door verlenging van de deal en de inzet van extra capaciteit vanuit Aeres was het alsnog mogelijk een groot deel van de doelstellingen te realiseren.

Opbrengsten voor het onderwijs

Aan het eind van de landbouwdeal natuurinclusief landbouwonderwijs zijn verschillende uitkomsten gerealiseerd. Dit zijn onder andere de realisatie van 6 demobedrijven voor het onderwijs, de ontwikkeling van onderwijsmateriaal, en het plaatsvinden van bijscholingen en excursies. Veel van het materiaal zal via het Groen kennisnet (Leermateriaal - Natuurinclusieve landbouw) gedeeld worden en is te gebruiken voor lessen en instructies. Hieronder twee voorbeelden van de uitkomst van het project natuurinclusief landbouwonderwijs.

Demobedrijven

Binnen de landbouwdeal zijn 6 demobedrijven gerealiseerd. Op de bedrijven van Sytse Gerritsma te Elahuizen, Mts de Jong-Terwisscha van Scheltinga, Ecolane en Marten Dijkstra kunnen studenten terecht voor praktijkonderwijs.

In de onderstaande video kun je zien hoe enthousiast zowel de ondernemers als de studenten zijn over dit vernieuwde onderwijsconcept.

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.
Aeres MBO Leeuwarden verbindt onderwijs met de praktijk door middel van demobedrijven.

Bron: Aeres MBO Leeuwarden

Kennisclips

Ook is voor binnen het project aandacht besteed aan de ontwikkeling van toegankelijk lesmateriaal zoals kennisclips. Deze korte filmpjes zijn een belangrijk middel om op een aantrekkelijke manier onderwerpen te introduceren en concepten en methoden duidelijk te maken. Ze zijn vaak geschikt voor meerdere onderwijsniveaus.

Voor Aeres Leeuwarden is de kennisclip gemaakt “Hoe bescherm je als boer weidevogels en andere dieren tijdens je werkzaamheden?” Daarnaast zijn er een aantal wildredders aangeschaft voor de docent. De studenten kunnen hierdoor de wildredder in de praktijk monteren en leren over de werkwijze.

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.
Kennisclip: Hoe bescherm je als boer weidevogels en andere dieren tijdens je werkzaamheden?

Bron: Aeres MBO Leeuwarden

.