Loonwerk en technologie

Natuurinclusieve landbouw begint met een gezonde bodem, gezonde gewassen en met produceren binnen de grenzen van natuur, milieu en leefomgeving. Dit betekent ook op een andere manier land- en tuinbouwbedrijven met effecten op bouwplan, grondbewerking, akkerbedekking, akkerranden, groenbemester, beweiding, biodiversiteit.

Omdat de economische aspecten ook van belang zijn betekent dit ook een andere inzet van technologie. Precisielandbouw in het belang van Natuurinclusieve landbouw. Hierbij kun je denken aan GPS, nietkerende grondbewerking, lichtere voertuigen, andere werktuigen en gereedschappen, Big data, robotiseren en nog veel meer.

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.
Nationale Proeftuin Precisielandbouw

Bron: Nationale Proeftuin Precisielandbouw

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.
Natuurinclusieve landbouw met precisie

Bron: Precisiebemester Kringloop

Artikelen

Rapporten en brochures

Meer publicaties

Meer informatie