Nieuws

Innovatiefonds voor biodiversiteit

kip onder fruitbomen, oohajo, pixabay
Bron foto: Oohajo, Pixabay (Pixabay license)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Biodiversiteit
  • Interessant voor
    Groene sector
Bekijk de bronnen
Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel opende op zondag 22 mei – de Dag van de Biodiversiteit - voor het derde jaar op rij het ‘Samen voor biodiversiteit’ Innovatiefonds. Projecten die structureel biodiversiteit versterken in Nederland kunnen een aanvraag voor subsidie indienen via de website van het Deltaplan. De maximale financiële bijdrage per project is €20.000.

Het Innovatiefonds stimuleert samenwerking tussen burgers en de grondgebruikers, zoals boeren, terreinbeherende organisaties en (lokale) overheden. In aanmerking komen projecten die gericht zijn op het creëren van omstandigheden die de biodiversiteit structureel bevorderen en waarin burgers actief zijn betrokken. Het aanleggen of behouden van landschapselementen, die sinds de vorige eeuw op grote schaal zijn verdwenen, speelt hierbij een belangrijke rol.

‘’Landschapselementen zijn onmisbaar bij biodiversiteitsherstel in Nederland’’ vertelt Louise Vet, voorzitter van het Deltaplan. ‘’Denk hierbij aan heggen, hagen, poeltjes, houtwallen en struikgewas. Dieren vinden hier voedsel en schuilplaatsen, en ze maken deel uit van het lokale ecosysteem. Ook voor bodemleven, klimaat, de uitstraling van ons landschap én de gezondheid van de mens zijn ze cruciaal. Daarom leggen we ook in deze derde ronde van het Innovatiefonds de nadruk op de onmisbare rol van landschapselementen.’’

Door de eerste ronde van het Innovatiefonds in 2020 konden 8 lokale projecten voor biodiversiteitsherstel van start, in 2021 kwamen daar nog 10 projecten bij. In al deze projecten staan samenwerking en het inspireren van de omgeving centraal.

Financiële impuls

Dit jaar reserveert het Deltaplan Biodiversiteitsherstel €100.000 voor het innovatiefonds. De maximale bijdrage per project is €20.000. Aanvragen voor bijdragen die lager dan €20.000,- euro betreffen komen ook in aanmerking voor een bijdrage; er kunnen dus minstens acht projecten geselecteerd worden. Selectie vindt plaats door het selectiebestuur. Per aanvraagronde zijn er dus een aantal subsidies van verschillende hoogtes beschikbaar.

Deelnemen?

Projectvoorstellen kunnen tot en met vrijdag 24 juni worden ingediend via het aanvraagformulier op de website van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. De criteria voor toekenning zijn ook op deze pagina te vinden.