Menu

‘*’

Filter
 • studentverslag
  publisher not identified
  2022
 • webpagina
  2021

  Precisie-pionier kijkt ook naar strokenteelt - Precisielandbouw voor alle telers

  Jacob van den Borne werkt al 15 jaar met precisielandbouw. Naast alles wat hij al doet focust hij dit jaar op robotica en strokenteelt

 • webpagina
  2019

  Beter natuurbeheer met behulp van drone - Precisielandbouw voor alle telers

  Samen met 4D Precisienatuurbeheer kijkt Gerard Mul hoe hij natuurbeheer nog beter kan toepassen op zijn bedrijf. Dat doet hij onder andere door gebruik te maken van een drone.

 • video
  Wageningen University & Research
  2022

  Kennisclip strokenteelt : hoe beregen je de stroken?

  In deze kennisclip wordt dieper ingegaan op beregening van je gewas in strokenteelt. Welke manier zijn er en wanneer zijn ze geschikt?

 • video
  Wageningen University & Research
  2022

  Kennisclip strokenbreedte : hoe breed wordt je strook?

  In deze kennisclip wordt ingegaan op de breedte van stroken in strokenteelt. Waar kies je voor en waarom?

 • video
  BoerenNatuur Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer
  2019

  BoerenNatuur - Weidevogelbeheer

  BoerenNatuur is een vereniging waarbij 9000 grondeigenaar lid zijn om agrarisch natuur- en landschapsbeheer uit te voeren. Een groot deel daarvan doet aan weidevogelbeheer. Maar wat houdt dat precies in? Collectief Eemland vertelt hoe bij hen het weidevogelbeheer gebeurd.

 • video
  Wageningen University & Research
  2022

  Kennisclip strokenteelt : GPS

  In deze kennisclip wordt uitgelegd waar je op moet letten bij het uitzetten van GPS lijnen in strokenteelt.

 • rapport
  IUCN-NL
  2022
 • rapport
  Boerennatuur Vlaanderen
  2022

  Niet-productieve investering (NPI) : akoestische wildredder

  Bij deze niet-productieve investering (NPI) wordt een akoestische wildredder op de tractor of de maaibalk geïnstalleerd. Het geluidssignaal gaat bij duurzame modellen tot 120 dB waardoor ze een bereik hebben van zo’n 25 m. Op die manier krijgt wild de gelegenheid om op tijd weg te komen voordat de maaier passeert.

 • artikel
  Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding 11: 26 - 27
  2020

  Ontwerp en aanleg bepalend voor de mogelijke inzet van machines : Arbeid en mechanisatie in agroforestry

  Agroforestry biedt kansen voor economische diversificatie en verduurzaming van het akkerbouwbedrijf. Maar wat komt er allemaal bij kijken betreffende arbeid en mechanisatie als een akkerbouwperceel deels wordt ingericht met bomen?

 • rapport
  Roosemalen & Savelkoul
  2022

  Nationale Grondbank en Afwaarderen : adviesrapport

  Via een nationale grondbank wil het Rijk (LNV) een faciliteit bieden om de grondmobiliteit te bevorderen ten behoeve van de realisatie van landelijke doelen op gebied van water, bodem, klimaat en biodiversiteit. Bij de realisatie van deze doelen daalt de marktwaarde van de landbouwgrond door wijziging in gebruik en/of bestemming. In deze studie wordt verkend op welke wijze de afwaardering van gronden via de nationale grondbank of als zelfstandig instrument daarbij kan worden ingezet.

 • artikel
  Ekoland 40 (2020) 11
  2020

  Arbeid en mechanisatie in agroforestry : Ontwerp en aanleg bepalend voor de mogelijke inzet van machines

  Agroforestry biedt kansen voor economische diversificatie en verduurzaming van het akkerbouwbedrijf. Maar wat komt er allemaal bij kijken betreffende arbeid en mechanisatie als een akkerbouwperceel deels wordt ingericht met bomen?

 • artikel
  Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS juli: 10 - 12
  2022

  Geen melkkoeien, maar notenbomen in de wei

  Nico Vandervelpen koos in 2011 voor een potstal en installeerde een robot. Door uierproblemen verving hij de potstal in 2019 door ligboxen. De robot houdt intussen de koeien uit de wei. Op de huiskavel zijn nu notenbomen geplant, waarvan de noten over enkele jaren in de ijshoevewinkel verkocht zullen worden.

 • webpagina
  2020

  Joris Baecke (LTO): Houd strokenteelt uit beleidsnota’s! - Precisielandbouw voor alle telers

  “Houd strokenteelt alsjeblief uit beleidsnota’s. Daar zit al genoeg emotie in.” Dat zegt Joris Baecke, portefeuillehouder gewasbescherming bij LTO Nederland. Hij sprak donderdagavond op het webinar ‘Kan de akkerbouw met nieuwe technologie in 2030 zonder chemie?’ georganiseerd door de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL). Vraag was of strokenteelt of zelfs mengteelten van betekenis zijn in de […]

 • artikel
  Vroege vogels 23 april
  2020

  Nesten beschermen met een drone

  Het zoeken van de nesten van weidevogels is een vak apart. Zo’n 3000 vrijwillige Friese vogelwachters zijn daar heel goed in. De vogels geven de locatie van hun nest namelijk niet zo maar prijs. Door goed te kijken naar het gedrag van de vogels kunnen de nesten worden gevonden en zo in het boerenland worden beschermd.

 • website
  WUR

  Proeftuin Agroecologie en Technologie

  De proeftuin Agroecologie en Technologie faciliteert multidisciplinair onderzoek naar regeneratieve plantaardige productiesystemen die veerkracht vertonen. Op zo’n 80 hectare polderklei werken we aan het stimuleren van biodiversiteit met als doel het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen tot een minimum te beperken en de uitspoeling van nutriënten substantieel te verminderen. De continuïteit van de voedselproductie en de economie zijn hierbij leidend. We maken gebruik van natuurinclusieve/ecologische principes, robotisering, sensortechnologie en autonome voertuigen. Deze systemen kunnen voordelen bieden voor o.a. bodemweerbaarheid, klimaatmitigatie en –adaptatie.

 • video
  Wageningen University & Research
  2018

  Proeftuin voor Agroecologie en Technologie

  Op 80 hectare polderklei in Lelystad ligt de Proeftuin voor agroecologie en technologie. Dé plek om agroecologisch onderzoek uit te voeren, geïnspireerd te raken over natuurinclusieve landbouw en met elkaar de dialoog aan te gaan over hoe landbouw van de toekomst eruit kan zien.

 • overig
  Wageningen University & Research
  2020

  Proeftuin Agroecologie en Technologie

  De proeftuin Agroecologie en Technologie faciliteert multidisciplinair onderzoek naar regeneratieve plantaardige productiesystemen die veerkracht vertonen. Op zo’n 80 hectare polderklei werken we aan het stimuleren van biodiversiteit met als doel het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen tot een minimum te beperken en de uitspoeling van nutriënten substantieel te verminderen. De continuïteit van de voedselproductie en de economie zijn hierbij leidend. We maken gebruik van natuurinclusieve/ecologische principes, robotisering, sensortechnologie en autonome voertuigen. Deze systemen kunnen voordelen bieden voor o.a. bodemweerbaarheid, klimaatmitigatie en –adaptatie.

 • video
  BoerenNatuur
  2022

  Boerennatuurweek - GLB-pilot Doelgericht ANLb

  Korte samenvatting inhoud: In de pilot doelgericht ANLb onderzoekt een groepje collectieven over een toekomstbeeld hoe ANLb het best doelgericht ingezet zou kunnen worden zonder de huidige praktische belemmeringen. Sprekers: Willemien Geertsema, Marjon Schultinga, Harm Kossen en Jitze Peenstra .

 • artikel
  Boer&tuinder : weekblad voor leden van Boerenbond 128 3: 40 - 43
  2022

  Koen Scheirs installeerde een wildredder : "Een minimale inspanning met maximaal resultaat"

  Koen Scheirs is altijd een fan geweest van gras in het rantsoen van zijn melkkoeien. Daardoor maait hij jaarlijks heel wat hectaren grasland. Toen hij hoorde over de wildredder, twijfelde hij niet. Hij installeerde begin dit jaar het kleine apparaatje op zijn maaier en sindsdien maakt hij nog nauwelijks maaislachtoffers. Vooral konijnen en hazen maken zich snel uit de voeten wanneer de machine met het storende geluid bij hen in de buurt komt.

1 2 3