Project

Praktijknetwerken natuurinclusieve landbouw Fryslân - Samen leren samen doen

Natuurinclusieve landbouw in Nederland - Hilda Weges via iStock
Bron foto: Hilda Weges, iStock (iStock)
Samenvatting
 • Projectstatus
  Lopend
 • Regio
  Friesland
 • Thema
  Natuurinclusieve landbouw
 • Projectregeling
  Sabe-regeling
Meer informatie
De ontwikkeling naar natuurinclusieve landbouw (NIL) is al een aantal jaren gaande. Stichting Living Lab Fryslân is sinds 2016 actief met het inrichten en begeleiden van studiegroepen en masterclasses op het gebied van NIL. Wij (= Living Lab Fryslân) ervaren een groeiende interesse en toenemende motivatie bij agrariers om zich verder te ontwikkelen richting NIL. Sinds de zomer van 2021 coördineert LLF ook de Landbouw Adviespool Fryslân (LAP).

De LAP is een adviespool, bestaande uit ruim 35 coaches, consulenten, deskundigen en bedrijfsadviseurs die, vraaggestuurd, en via de coördinator van het LAP ingezet kunnen worden voor de onafhankelijke beantwoording van specifieke kennisvragen op het gebied van NIL, kringloop en biologische landbouw. De Landbouwadviespool (LAP) wil zorgdragen voor en waar nodig ook zelf actief bijdragen aan onafhankelijke advisering aan (groepen van) agrariërs over toepassingsmogelijkheden van natuurinclusieve landbouw/ biologische landbouw/ duurzame landbouw in Fryslân.

In dit project breiden we de LAP uit met studiegroeptrajecten en kennisdeling. We bieden ondersteuning aan 5 groepen van gemiddeld 10 deelnemers of ondernemingen per groep, op een van deze 3 behoeftes:

 1. Natuurinclusieve Landbouw in de orienterende en opstartfase
 2. Natuurinclusieve Landbouw in een verdiepings- en intensiveringsfase
 3. Thematische verdiepingen

Wij bieden deze ondersteuning aan voor een periode van maximaal 3 jaar, waarbij we in totaal 50 agrariërs betrekken. Deze groepen zijn gepland (afhankelijk van animo en wensen van deelnemers):

 • Groep 1a: Versterken en optimaliseren NIL in bedrijfvoering
 • Groep 1b: Versterken en optimaliseren NIL in bedrijfvoering
 • Groep 2: Intensivering NIL in bedrijf, gericht op maatregelen en thema’s als : eiwitgewassen, natuur- en landschapsbeheer, agroforestry, verduurzaming, bedrijfeconomisch voordelen
 • Groep 3a: Themagroep Samenwerking akkerbouw melkveehouderij /eiwitgewassen
 • Groep 3b: Themagroep bedrijfseconomische ontwikkelingen/verdienmodellen

Een studiegroeptraject bestaat uit 4 bijeenkomsten en een excursie per jaar. De coördinatoren van de groepen komen uit de Landbouwadviespool. We nodigen de deelnemers uit alle groepen jaarlijks uit voor een symposium, waar onderling kennis kan worden uitgewisseld. Ook organiseren we 2 webinars per jaar, waar gericht en relatief met weinig tijdsinspanning toch veel nieuwe kennis opgedaan kan worden. Door groepen met elkaar in contact te brengen vindt er kruisbestuiving plaats.

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.
De Landbouw Adviespool

Bron: Boerennatuur Fryslân natuurinclusieve landbouw