Menu
Project

Natuur werkt: regeneratieve veehouderij als bronaanpak van landbouwemissies

Samenvatting
 • Projectstatus
  Lopend
 • Looptijd
 • Regio
  Westelijke Veenweide Gebied
 • Thema
  Bodemgezondheid
 • Projectregeling
  SABE regeling
Meer informatie
Stichting Wij.land heeft in de afgelopen 5 jaar een boerennetwerk, van veehouders, opgebouwd in het westelijk veenweidegebied. Door middel van de Wij.land aanpak wordt er samen met de boer gekeken naar oplossingen om het boerenbedrijf meer natuurinclusief te maken. Door middel van een bodemcursus en verdiepende praktijkgroepen op rantsoen, mest en ecosysteemdiensten ervaren deelnemende boeren welke mogelijkheden er zijn om in de kringloop op het bedrijf aanpassingen te maken. Gezondere bodems – gezondere gewassen – gezondere koe – gezondere producten – gezondere mest – gezondere bodems.

false