Fieldlab

Gebiedsgericht Fieldlab: Foodvalley Waardeert

Samenvatting
 • Projectstatus
  Lopend
 • Looptijd
 • Regio
  Ede
 • Thema
  NPLG, Duurzame oplossingen
 • Projectregeling
  EIP
Meer informatie
In regio Foodvalley, waar zeer grote NPLG-opgaven zijn, wordt al jaren door boeren, onderzoekers, bedrijfsleven en overheden gewerkt aan duurzame oplossingen. Om te kunnen opschalen en uitrollen is niet alleen het verder ontwikkelen en delen van vaktechnische kennis nodig, maar moet er juist gekeken worden naar sociaaleconomische vraagstukken en de gemeten bijdrage van oplossingen aan de opgaven van het gebied.

Dit fieldlab focust daarom, naast de inzet van brede innovatie, vooral ook op de inzet en ontwikkeling van meten en monitoren en werkt via een ‘waarderingsstap’ naar georganiseerde borging en beloning zodat er voor ‘blijvers’ een toekomstperspectief in beeld komt.

Bronnen

(3)