Fieldlab

Fieldlab Groene Hart; versnellen transitie emissiearme, natuurinclusieve kringlooplandbouw in het westelijk veenweidegebied

Cows (Holstein Friesians, Bos Taurus) grazing in a beautiful green meadow under a blue sky in spring in the Netherlands - Dennis van de Water via shutterstock
Bron foto: Dennis van de Water, Shutterstock (Shutterstock license)
Samenvatting
 • Projectstatus
  Lopend
 • Regio
  Groene hart, Westelijk Veenweidegebied
 • Thema
  transitie naar een emissiearme, natuur inclusieve kringlooplandbouw
 • Projectregeling
  EIP
Meer informatie
We ontwerpen in het fieldlab Groene Hart een veilige praktijkomgeving waarin actoren kunnen leren en experimenteren (learning by doing) met hun rol in de transitie naar een emissiearme, natuur inclusieve kringlooplandbouw in het westelijk veenweidegebied. Bedrijven en kennisinstellingen ontwikkelen, testen en implementeren binnen het fieldlab doelgericht maatschappelijk relevante oplossingen voor de manier waarop we voedsel en biomassa produceren: duurzaam en circulair in een nieuw ecologisch en economisch evenwicht met landschap, bodem, water en natuur (ecosysteemdiensten). Overheden en marktpartijen leren met welke instrumenten ze een stimulerende beleidsomgeving vormgeven voor bedrijven. Het fieldlab gaat dus over innovaties op het boerenbedrijf én innovaties bij overheden, ketenpartijen en financiers.