Fieldlab

Boerderij van de Toekomst Zuidwest

Bij bestuift bloem - papazachariasa via Pixabay
Bron foto: papazachariasa, Pixabay (Pixabay licence)
Samenvatting
 • Projectstatus
  Lopend
 • Looptijd
 • Regio
  Zuid-West Nederland
 • Thema
  Boerderij van de Toekomst, Innovatieve landbouw
 • Projectregeling
  EIP
Meer informatie
Het ontwikkelen van de regionale Boerderij van de Toekomst Zuid West waarbij gewerkt wordt aan een toekomstbestendige landbouwsector in de Zuidwestelijke Delta.

Samen met regionale en landelijke stakeholders worden opgaven geïdentificeerd, zoals klimaatadaptatie, verzilting, biodiversiteit, mineralen, behoefte aan biobased grondstoffen, maatschappelijke opgaven en economisch perspectief. Op basis daarvan worden passende (systeem)oplossingsrichtingen ontwikkeld, getest en gedemonstreerd. Dat vindt met name plaats op de onderzoekslocaties Rusthoeve in Colijnsplaat en de WUR locatie in Westmaas, aangevuld met activiteiten op innovatieve praktijkbedrijven in de regio. Daarbij wordt samenwerkt met regionale en landelijke overheden, kennispartijen, toeleveranciers, afnemers en maatschappelijke organisaties. In het Fieldlab worden ook verbindingen gemaakt met bestaande activiteiten en initiatieven in de regio. De Boerderij van de Toekomst Zuidwest is sterk verbonden met de andere regionale Boerderijen van de Toekomst, zodat er een breed netwerk ontstaat waar de landbouwsystemen van de toekomst vanuit de regionale context ontworpen, getest en gedemonstreerd worden.