Menu
Project

Biodivers boeren op Schiermonnikoog

De zeven melkveehouders op Schiermonnikoog hebben gezamenlijk een integrale oplossing ontwikkeld voor de vermindering van stikstofemissie en -depositie op het Natura 2000 gebied Duinen van Schiermonnikoog, het project ‘Biodivers boeren op Schiermonnikoog’. De afgelopen jaren hebben de melkveehouders zich, samen met de provincie, het ministerie van LNV en ANV Waddenvogels, ingezet om het project te realiseren. Door deze oplossing kunnen zij alle zeven boer blijven op het eiland.

false