Project

Agroforestry: Tijdelijke overgangssoorten in de investeringspiek

kip onder fruitbomen, oohajo, pixabay
Bron foto: Oohajo, Pixabay (Pixabay license)
Samenvatting
 • Projectstatus
  Lopend
 • Looptijd
 • Regio
  Noord-Brabant
 • Thema
  Agroforestry, klimaat, ecosysteemdiensten, investering
 • Projectregeling
  EIP
Meer informatie
Agroforestry - het praktisch integreren van houtigen in een agrarisch systeem - kent de potentie bij te dragen aan zowel klimaatadaptie, als het leveren van meervoudige ecosysteemdiensten. Maar voor de landbouwer zijn er nog duidelijke knelpunten en ontwikkelingsvragen over de toepassing ervan.

Eén knelpunt bij het toepassen van agroforestry is de investeringspiek bij aanleg, waarbij er rekening gehouden moet worden met enkele jaren zonder opbrengst. Maar ook teelt technisch heersen er nog veel vragen: Hoe maak je de keuze bij aanplant en onderhoud, en wat zijn de financiële- en onderhoudsgevolgen bij de keuze van het basisplantsoen en overgangssoorten. Integratie met overgangssoorten kan de risico’s verlagen.

Dit project onderzoekt de (on)mogelijkheden en de tussentijdse agronomische en maatschappelijke opbrengsten. Door te experimenteren met (tijdelijke) overgangssoorten die snel productie geven wordt inzichtelijk gemaakt of hiermee de invensteringspiek overbrugd kan worden. Bij de experimenten kan ook gekeken worden welke arbeidsinzet nodig is voor onderhoud.