Nieuws

Weidevogelbeheer populairste vorm van agrarisch natuurbeheer

Grutto - tonveldhuizen via Pixabay
Bron foto: tonveldhuizen, Pixabay (Pixabay licence)
Samenvatting
  • Onderwerp
    weidevogelbeheer
  • Interessant voor
    natuurinclusieve boeren
Bekijk de bronnen
Maatregelen voor weidevogels vormen de populairste vorm van agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Er vond op ruim 6% van het totale agrarische areaal (104.000 hectare) enige vorm van agrarisch natuurbeheer plaats. Het grootste deel van het areaal (circa 80%) werd beheerd voor weidevogels. In 2022 waren er 40 agrarische collectieven, met ruim 11.000 leden. Het aantal collectieven verschilt per provincie. Zo is er in Flevoland, Limburg, Zeeland en Drenthe één collectief voor de gehele provincie, terwijl Zuid-Holland er bijvoorbeeld acht telt. Dat staat te lezen in het rapport de Staat van Landbouw, Natuur en Voedsel; editie 2023.

In het rapport Staat van Landbouw, Natuur en Voedsel: editie 2023 beantwoorden Wageningen University & Research (WUR) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de vraag: Hoe staat de groene sector ervoor in 2023? Daaruit blijkt dat de toegevoegde waarde van het totale Nederlandse agrocomplex in 2021 circa 57 mld. euro bedraagt. De werkgelegenheid groeide tot 600.000 arbeidsjaren in 2021. Het akkerbouwcomplex is met een toegevoegde waarde van ruim 28 mld. euro in 2021 opnieuw het grootst binnen het totale agrocomplex.

Lees meer over de voornaamste ontwikkelingen in de groene sector in het 176-pagina’s tellend rapport. Er is ook een nieuwe website waar de relevante data over landbouw, natuur en voedsel te vinden zijn.

Meer over de staat van landbouw, natuur en voeding

(10)
Bijna vijf op de tien boeren halen inkomsten uit verbreding Nederlanders kopen minder voedsel met keurmerk door prijsstijgingen Productiewaarde tuinbouw daalde 3 procent Forse groei areaal graan en consumptieaardappelen Groei biologisch landbouwareaal zet door Lichte uitbreiding areaal onder glas, stabilisatie aantal bedrijven Groot deel van waterlichamen bereikbaar voor vissen in 2027 Weidegang lijkt te stabiliseren Weidevogelbeheer populairste vorm van agrarisch natuurbeheer Afname verkoop en gebruik antibiotica