Nieuws

Wat hebben financieel adviseurs nodig voor een positief advies over NIL aan boeren?

Samenvatting
  • Onderwerp
    advies, natuurinclusief, onderzoek, verdienmodel
  • Interessant voor
    bedrijfsadviseurs, natuurinclusieve boeren
Bekijk de bronnen
Bij grote beslissingen op boerenbedrijven, zoals het zetten van stappen richting natuurinclusieve landbouw, zijn vaak financieel adviseurs betrokken. Door middel van interviews met 30 adviseurs is door Wageningen Universiteit & Research onderzocht hoe zij aankijken tegen natuurinclusieve landbouw en wat zij meewegen in een advies daarover.

De geïnterviewde adviseurs denken dat verandering onvermijdelijk is en zien vooral een brede beweging richting duurzaamheid bij boeren en overheid. Voor een goed advies combineren zij de context van trends en omgeving met de visie en eigenschappen van de boer, en een goede economische basis. Want een goed advies moet aansluiten bij de adviesvrager, bij diens ambitie, passie, kennis en kunde, en bij de onderneming. En het advies moet bijdragen aan het toekomstperspectief van het bedrijf, tenzij bedrijfsbeëindiging de bedoeling is. Opereren binnen wet- en regelgeving wordt gezien als basisvereiste.

“Dus niet alleen naar het verdienmodel kijken, maar ook even: Waarom doen we dit en waar gaan we terechtkomen als we dit niet doen?”

Ten aanzien van de transitie delen de adviseurs met elkaar dat én de boer, én de overheid, én de consument in beweging moeten komen. Om positief te kunnen adviseren over NIL is volgens de adviseurs een beter economisch toekomstperspectief nodig. Meer kennis van biodiversiteit en natuurinclusieve landbouw, met onderbouwde verdienmodellen kan hen helpen het beeld dat zij hebben van toekomstbestendigheid te verbreden en aan te scherpen. Ook kunnen zij leren van pioniers in natuurinclusieve landbouw.