Nieuws

Terugblik webinar: toolbox voor biodiversiteit

Biodiversiteit akker
Bron foto: Marijs, Shutterstock
Samenvatting
  • Onderwerp
    Biodiversiteit
  • Interessant voor
    Landschapsbeheerders, beleidsmakers en het groen onderwijs
Bekijk de bronnen
Na de lancering van de Toolbox voor Biodiversiteit in april organiseerde LIFE IP All4Biodiversity samen met Groen Kennisnet op 21 juni een webinar over de toolbox. Het webinar stond in het teken van de achtergrond, het gebruik en de informatie in de toolbox voor biodiversiteit. Tijdens het webinar werden alle aanwezigen én partners van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en LIFE IP All4Biodiversity opgeroepen ook een bijdrage te leveren aan het vullen van de toolbox.

Toolbox voor Biodiversiteit

De Toolbox voor Biodiversiteit, ontwikkeld door LIFE IP All4Biodiversity en het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, heeft als doel de kennis, tools en praktijkvoorbeelden rondom biodiversiteitsherstel samen te brengen en vindbaar te maken. Voor de thema’s verdienmodellen, gebiedsgerichte samenwerking en monitoring zijn tools en praktijkvoorbeelden opgenomen in de online toolbox. Verder zijn er handvaten opgenomen over hoe verschillende bedrijven en organisaties zelf een bijdrage kunnen leveren om de biodiversiteit in hun eigen omgeving te vergroten.

Samen voor biodiversiteit

Deze toolbox is ontwikkeld in het kader van het Europese programma LIFE IP All4Biodiversity. Dit is een zesjarig programma (2020-2025) om de kwaliteit van natuurgebieden in Nederland te verhogen. Onderzoek en het delen van resultaten is een belangrijk onderdeel van All4Biodiversity. Leerervaringen uit pilots worden gedeeld via deze toolbox. De geleerde lessen kunnen zo ook op andere plekken binnen Nederland, maar ook daarbuiten, navolging krijgen.

Voor de ontwikkeling van de toolbox werd nauw samengewerkt met de werkgroepen van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Het Deltaplan is een beweging waarin bedrijven, boerenorganisaties, banken, natuurorganisaties, wetenschappers en overheden intensief samenwerken aan het ombuigen van biodiversiteitsverlies naar herstel, om zo een systeemverandering te realiseren. De toolbox is ondergebracht bij Groen Kennisnet, om zo ook gebruik te kunnen maken van alle kennis die daar al verzameld en beschikbaar is.

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.
Webinar Toolbox voor Biodiversiteit, 21 juni 2022

Bron: Groen Kennisnet

Help mee!

Met de tools en praktijkvoorbeelden kan iedereen zelf aan de slag om de biodiversiteit te vergroten. De toolbox wordt de komende tijd steeds verder aangevuld. Heb je zelf ook tools, praktijkvoorbeelden, interessante rapporten, flyers, filmpjes of ander materiaal op het gebied van biodiversiteitsherstel? Deel ze dan met Els Huizing via els@samenvoorbiodiversiteit.nl.