Nieuws

Terugblik: Themamaand van de natuurinclusieve landbouw in Noord-Nederland

Kievit
Bron foto: Eddy Teenstra, Kievit (© Eddy Teenstra)
Samenvatting
  • Regio
    Noord Nederland
  • Onderwerp
    Natuurinclusieve gebiedsontwikkeling
  • Interessant voor
    Groene sector
Bekijk de bronnen
Noord-Nederland is volop bezig met het toekomstbestendig maken van de landbouw. Om te laten zien wat er allemaal gebeurt, kennis te delen en van elkaar te leren, werd de maand juni uitgeroepen tot themamaand van de natuurinclusieve landbouw.

In de provincies werden tal van activiteiten georganiseerd. Zo was er op 16 juni een bustour voor bestuurders en betrokkenen in Groningen naar de Midwolder Bouwten, één van de voorbeeldprojecten in de Regio Deal. Op 17 juni was er in Pingjum (Fryslân) een mini-symposium rondom de landbouw en op 18 juni een bijeenkomst 'Over de vloer bij boer Johan' in Roden (Drenthe). Er waren veldbijeenkomsten en excursies, zoals de excursie regeneratieve maïsteelt in Drenthe, een weidevogelexcursie en het Weidevogelfestival in Workum. En er werd aangesloten bij de open dagen van de proefboerderijen Ebelsheerd in Nieuw Beerta en Kollumerwaard in Munnekezijl. Een overzicht van alle activiteiten van de regiodeal is te vinden op www.regiodealnatuurinclusievelandbouw.nl.

Omslag noodzakelijk

Met het ondertekenen van de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw eind 2019, is 20 miljoen euro beschikbaar gekomen. Doel is een landbouw die topvoedsel produceert en bijdraagt aan de biodiversiteit, een gezonde bodem en een gevarieerd en (be)leefbaar platteland. Dit vanuit het besef dat een omslag noodzakelijk is om de sector op de lange termijn gezond, concurrerend en rendabel te laten zijn. Er wordt gepionierd in Schiermonnikoog, de Friese Veen- en Kleiweide, de Fries-Groningse Kleischil, Veenkoloniën, Westerwolde, het Oldambt en het Drents Plateau. Deze acht gebieden verschillen in grondsoort, landbouw en cultuur. Samen vormen ze een proeftuin voor natuurinclusieve gebiedsaanpakken.

Kennis en monitoring

Kennis en monitoring zijn belangrijke onderdelen in deze Regio Deal. Een unieke samenwerking met twee universiteiten, Hogeschool van Hall Larenstein, Terra en Aeres vanuit het groene onderwijs en de Proefboerderij SPNA en Kadaster leveren kennis voor vragen uit de gebieden. Ook adviseren ze over projecten en het monitoren van effecten. Nadat in alle gebieden samen met betrokkenen streefbeelden en actieplannen zijn opgesteld, wordt er nu volop gewerkt aan het uitvoeren ervan.