Menu
Nieuws

Terugblik: bijeenkomst over monitoring van akkervogels

Samenvatting
  • Onderwerp
    Beheer van akkervogels
  • Interessant voor
    Beleidsmakers, natuurinclusieve akkerbouwers, landschapsbeheerders
Bekijk de bronnen
Op dinsdag 28 maart organiseerde Van Hall Larenstein in samenwerking met BoerenNatuur een veldbijeenkomst over akkervogelmonitoring op het biodynamische akkerbouwbedrijf BioRomeo in Ens. Het bedrijf BioRomeo is fanatiek bezig met akkervogelbeheer in samenwerking met het Flevolands Agrarisch Collectief

false

false

false