Nieuws

Terugblik: 2021 in 10 nieuwsberichten

Bron foto: Eddy Teenstra, Brandportal WUR (© Eddy Teenstra)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Overzicht van 2021
Bekijk de bronnen
Groen Kennisnet publiceerde in 2021 meer dan 300 nieuwsberichten over de meest uiteenlopende onderwerpen binnen het groene domein. Dit zijn de 10 het best gelezen artikelen van het afgelopen jaar.

#1 Natuurinclusieve landbouw

Het meestgelezen artikel gaat over de digitale gids natuurinclusieve landbouw. Afgelopen jaar heeft de Groen Kennisnet redactie zich hardgemaakt om – samen met onze kennispartners – de laatste kennis over natuurinclusief toegankelijk te maken op ons platform, en we zijn dan ook blij dat dit nieuwsbericht veel publiek heeft weten te trekken.

Digitale gids natuurinclusieve akkerbouw beschikbaar

#2 Opbrengstcijfers akkerbouwgewassen

Veel nieuwsberichten op Groen Kennisnet leggen ingewikkelde zaken op een toegankelijke wijze uit. Maar soms geven we gewoon een overzicht van de laatste cijfers en laten we de duiding aan jou over. Op de tweede plek vinden we Opbrengstcijfers akkerbouwgewassen 2020. Dit artikel is precies wat je ervan verwacht: een overzicht met de opbrengsten, en de verschillen met het voorgaande jaar.

Opbrengstcijfers akkerbouwgewassen 2020

#3 Ruwe Haai

Ook voor natuurnieuws wisten jullie ons te vinden in 2021. De terugkeer van ruwe haai in de Nederlandse wateren haalt plek 3 in het jaaroverzicht.

De ruwe haai is terug in Nederland

#4 Stikstofproblematiek

Ook in 2021 was Stikstof een veelbesproken onderwerp. Adviesrapporten, beleidsnota’s en doorrekeningen van allerlei voorgestelde maatregelen volgden elkaar in rap tempo op. Wat ontbrak was overzicht. Begin december publiceerden we daarom de stand van zaken van dit hoofdpijndossier. Lees ook wat het coalitieakkoord gaat betekenen voor de aanpak van de stikstofproblematiek.

Maatregelen om uitstoot stikstof te beperken krijgen vorm

#5 Duurzaam veevoer

Er is veel interesse in de omschakeling naar een meer duurzame en toekomstbestendige landbouw. Dit artikel vat de uitdagingen rondom duurzaam geproduceerd soja voor veevoer mooi samen.

Soja voor veevoer grotendeels duurzaam geproduceerd

Nummer 6 t/10:

#6 - Boer krijgt met KPI’s instrument voor duurzamere bedrijfsvoering

#7 - Havermelk niet duurzamer dan koemelk

#8 - Alles op alles in strijd tegen verlies aan biodiversiteit

#9 - Zes tips voor een goede kuil

#10 - Bronscheiding van mest: nieuwe inzichten

Bronnen

(10)
Digitale gids natuurinclusieve akkerbouw beschikbaar Opbrengstcijfers akkerbouwgewassen 2020 De ruwe haai is terug in Nederland Maatregelen om uitstoot stikstof te beperken krijgen vorm Soja voor veevoer grotendeels duurzaam geproduceerd Boer krijgt met KPI’s instrument voor duurzamere bedrijfsvoering Havermelk niet duurzamer dan koemelk Alles op alles in strijd tegen verlies aan biodiversiteit Zes tips voor een goede kuil Bronscheiding van mest: nieuwe inzichten