Menu
Nieuws

Promovendus presenteert nieuwe inzichten in kuikenoverleving

Bron foto: Bouke Atema, A black-tailed godwit (Limosa limosa) perched on a pole protecting its territory (Shutterstock license)
Op 28 juni 2022 organiseerde Van Hall Larenstein in samenwerking met BoerenNatuur een tweede online bijeenkomst over kuikenoverleving van weidevogels. Deze bijeenkomst was onderdeel van het Europese LIFE-IP project All4biodiversity en het project Kennismakelaar Boerenlandvogels. Het doel is om kennisuitwisseling te stimuleren tussen de agrarische collectieven en tussen onderzoekers, collectieven en boeren.

false

false

Bronnen

(2)