Nieuws

Poster Biodiversiteit groen­blauwe dooradering nu beschikbaar

Samenvatting
  • Onderwerp
    groenblauwe dooradering
  • Interessant voor
    natuurinclusieve boeren, groen onderwijs, terreinbeheerders
Bekijk de bronnen
De nieuwe poster ‘Biodiversiteit groenblauwe dooradering’ illustreert de biodiversiteitseffecten van landschapselementen zoals houtwallen, voederheggen, drinkpoelen en natuurvriendelijke oevers. De posters zijn online en in gedrukte vorm beschikbaar voor onderwijs en andere partijen.

Deze poster is de zesde poster in een serie die gestart is door Living Lab Fryslan. Het ontwerp van de poster is weer verzorgd door Anoula Voerman van RO-Visuals met veel inhoudelijke inbreng vanuit de onderwijsinstellingen betrokken bij de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw Noord Nederland. Ook Landschapsbeheer Friesland en Living Lab hadden inhoudelijke inbreng bij de totstandkoming. De productie werd financieel mogelijk gemaakt vanuit de Regiodeal.

Groenblauwe dooradering

Landschapselementen zijn de bouwstenen die samen een divers, gezond en biodivers landschap vormen. Het netwerk van aan elkaar verbonden landschapselementen zoals houtwallen, heggen, sloten, plassen, enz. wordt groenblauwe dooradering genoemd. Deze dooradering is ook kenmerkend voor het oorspronkelijke Nederlandse cultuurlandschap. Veel daarvan is in de afgelopen decennia verdwenen maar het belang van behoud en herstel wordt inmiddels breed onderkend. Het Deltaplan ‘Samen voor biodiversiteit’ is in 2022 met het Aanvalsplan Landschap gestart voor behoud en herstel landschapselementen in Nederland.

De poster kan in het onderwijs gebruikt worden als startpunt om nut en noodzaak van groenblauwe dooradering onder de aandacht te brengen. In de tweede helft van het komend jaar staat ook nog het ontwikkelen van lesmateriaal rondom deze en andere posters in de serie op het programma.