Nieuws

Plantenziekten & Biodiversiteit: hoe zit dat?

Samenvatting
  • Onderwerp
    Biodiversiteit
  • Interessant voor
    Akkerbouwers en tuinders
Bekijk de bronnen
Kan de natuur een handje helpen bij de bescherming van je gewassen? Akkerbouwers, vollegrondstuinders en onderzoekers laten zien wat voor rol agrobiodiversiteit en functionele biodiversiteit kunnen spelen bij de bescherming van gewassen in open teelten.

De Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging (KNPV) besteedde dit najaar uitgebreid aandacht aan de rol die biodiversiteit speelt bij een effectieve bestrijding van plantenziektes en plagen. Volgens de sprekers op het KNPV najaarscongres is grote biodiversiteit onmisbaar voor het onder controle houden van plaaginsecten en plantenziekten.

Presentaties

Hilfred Huiting van Wageningen University & Research onderzoekt agrobiodiversiteit. Hij ziet een veel grotere rol voor biodiversiteit weggelegd bij het bestrijden van plagen. Als voorbeeld neemt Hilfred de luisbestrijding bij aardappels. In de natuur heeft deze luis heeft verschillende natuurlijke vijanden. Door te zorgen dat deze predatoren voorkomen op en nabij het perceel kunnen plagen in de kiem gesmoord worden.

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.

Jetske de Boer ging in haar presentatie nader in op de verbinding tussen insecten en maatschappij met o.a. aandacht voor de achteruitgang van insecten en de opkomst van plaaginsecten, zoals de eikenprocessierups.

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.

Natuurinclusieve Landbouw

De natuur je een handje laten helpen op je bedrijf is een voorbeeld van natuurinclusieve landbouw. Ontdek in de zojuist verschenen digitale gids natuurinclusieve akkerbouw wat jouw bedrijf en de natuur voor elkaar kunnen betekenen.

Bronnen

(4)