Menu
Nieuws

Pachter en verpachter trekken gezamenlijk op voor betere natuur

In vijf jaar tijd wisten Natuurmonumenten als verpachter en 8 pachtende boeren een verregaande samenwerking met elkaar te bereiken. De zakelijke en afstandelijke relatie tussen pachter en verpachter werd omgevormd tot een partnerschap dat mooie resultaten voor de bodem en de biodiversiteit opleverde.

Bronnen

(2)