Nieuws

Op weg naar agroforestry

Samenvatting
  • Onderwerp
    Agroforestry
  • Interessant voor
    Boer en tuinder
Bekijk de bronnen
Er is veel aandacht voor het veelbelovende Agroforestry. Deze landbouwmethodiek heeft de potentie om de Nederlandse landbouw robuuster en toekomstbestendiger te maken. Maak in vier video’s kennis met de boeren en tuinders die agroforestry succesvol op hun bedrijf toepassen.

Wat is agroforestry?

Kort gezegd: agroforestry gaat over het combineren van het beste van landbouw (agro) met het beste van bosbouw (forestry). Zo ontstaat een divers landschap waarin kippenuitlopen worden bebost, koeien van voederhagen kunnen snoepen en voedselbossen een brug kunnen slaan tussen landbouw en natuur.

In Nederland zit de ontwikkeling van agroforestry in een stroomversnelling. Zo vond in december 2021 vond aftrap van Agroforestry Netwerk Nederland plaats, en loopt onze kennisbank vol met artikelen en rapporten over agroforestry. Het ministerie van LNV presenteert in de serie “Op weg naar Agroforestry” drie nieuwe inspirerende verhalen van mensen die met agroforestry aan de slag gegaan zijn op hun bedrijf.

Agroforestry voor melkveehouders

Struiken, heesters en bomen kunnen een meerwaarde leveren op je melkveebedrijf. Zo geven de bomen de nodige schaduw voor de 80 koeien en zijn er verschillende struiken die een mooie aanvulling vormen op hun dieet. Daarnaast is het goed voor de bodem en zijn er verdienmogelijkheden voor het onderhouden van singels en hagen op je bedrijf. In onderstaande video zie je hoe Agroforestry op de boerderij van Marieke Jelsma toegepast wordt.

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.
Op weg naar Agroforestry: singels en hagen in de melkveehouderij - Marieke Jelsma

Bron: LNV

Agroforestry gaat om het tot stand brengen van slimme combinaties. Het bedrijf van Nils Mouton is daar goed voorbeeld van. Door het combineren van een fruitboomgaard met een melkveehouderij heeft hij een extra bron van inkomsten op zijn bedrijf gerealiseerd.

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.
Op weg naar Agroforestry: melkvee in de fruitboomgaard - Nils Mouton

Bron: LNV

Agroforestry op een gemengd bedrijf

Biologisch boer Wilco de Zeeuw kijkt naar de lange termijn. Door de inzet van bomen waarvan hij vruchten en zaden oogst verhoogt hij de opbrengst per hectare zonder de input van nutriënten te verhogen. Wilco zet sterk in op biodiversiteit en het realiseren van een gesloten nutriëntenkringloop op zijn bedrijf. Waar mogelijk laat hij de natuur het werk doen.

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.
Op weg naar agroforestry : landbouw met bomen - Wilco de Zeeuw

Bron: LNV

Agroforestry voor pluimveehouders

De kip is van nature een bosvogel, vertelt Theo Folmer. De dieren vertonen meer natuurlijk gedrag en zijn gezonder. De bomen zorgen bovendien voor een betere ontwatering op de uitloop. Afhankelijk van de boomsoort kan je het hout prima gebruiken voor de reparatie en bouw van schuren of als haardhout. Theo is ervan overtuigd dat zijn kippen een betere kwaliteit ei leggen dankzij zijn bomen. Kijk in deze video mee op zijn bedrijf.

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.
Op weg naar Agroforestry: bomen in de kippenuitloop - Theo Folmer

Bron: LNV