Nieuws

Op naar een natuur­positieve toekomst

Bron foto: yuelan, Aerial drone image of fields with diverse crop growth (iStock)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Natuurpositieve toekomst
  • Interessant voor
    Agrariërs
Bekijk de bronnen
Zowel landbouw als natuur zijn toe aan een nieuw perspectief, stellen Wageningse wetenschappers uit verschillende disciplines. Samen ontwikkelden ze onder de noemer Wageningen Biodiversiteits Initiatief (WBI) een natuur-positieve visie voor het Europese voedselsysteem.

Interdisciplinaire samenwerking

Hoe kan de wetenschap bijdragen aan vakoverstijgende problemen? Wetenschappers maken zich grote zorgen over klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en de stikstofcrisis, en zien dat deze problemen groter zijn dan hun eigen specialisme. Onderzoekers uit verschillende disciplines hebben daarom hun handen ineen geslagen om antwoorden op de grote vragen rondom de toekomst van ons voedselsysteem te vinden.

Hoe kunnen we landbouwproductie en het voedselsysteem zo vormgeven dat we ook op de lange termijn een leefbare planeet hebben? En hoe zorgen we ervoor dat deze transitie duurzaam, eerlijk en rechtvaardig is voor iedereen, ook plaatselijke en kwetsbare gemeenschappen? In een 56-pagina’s tellend boekje getiteld ‘Nature-positive futures: Food systems as a catalyser for change’ wordt een beeld geschetst hoe het antwoord op deze vragen er voor Europa uitziet.

Van natuurinclusief naar natuurpositief

Het WBI ziet landbouw als méér dan de basis van ons voedselsysteem, landbouw is ook een natuur- en cultuurmaker. Landbouw neemt straks niet alleen de natuur mee in de bedrijfsvoering (Natuurinclusief) maar draagt actief bij aan het produceren van biodiversiteit en natuurwaarde (Natuurpositief). Om deze omslag op gang te helpen hebben de onderzoekers 5 ‘entry points’ in kaart gebracht.

Mansholtlezing

Deze plannen zijn gelanceerd in Brussel aan beleidsmakers door Hoogleraar Liesje Mommer. In haar Mansholtlezing legt ze de verbanden tussen de crises die onze planeet bedreigen. Na afloop hebben beleidsmakers aangegeven deze punten mee te nemen in het aanscherpen en bijstellen van de European Green Deal en de Farm to Fork strategy. De presentatie is hieronder terug te kijken.

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.
Mansholt Lecture 2022: Nature Positive Futures

Bron: Wageningen University & Research

Nationale denktank

Ook buiten de WUR wordt er integraal nagedacht over de biodiversiteitscrisis. De Nationale Denktank publiceerde in augustus 2022 het analyserapport "Hoe keren we het tij in de biodiversiteitscrisis?". Aan de hand van de gevonden knelpunten werken de 20 recent afgestudeerden toe naar oplossingen waar politici, bedrijfsleven en beleidsmakers mee aan de slag kunnen.