Nieuws

Onderwijsmateriaal voor een succesvolle omslag naar natuurinclusieve landbouw

Mensen met kaart - via website GGD Limburg Noord
GGD Limburg Noord
Samenvatting
  • Onderwerp
    lesmateriaal, natuurinclusieve landbouw, gebiedsgerichte samenwerking
  • Interessant voor
    docenten mbo, docenten hbo
Bekijk de bronnen
Een succesvolle omslag naar natuurinclusieve landbouw gaat niet vanzelf. Gebiedsgerichte samenwerking is nodig om uitdagingen op bedrijfsniveau, gebiedsniveau en in het netwerk rondom de boerenbedrijven het hoofd te bieden. De lesmodule ‘Lesmateriaal Gebiedsgerichte samenwerking voor natuurinclusieve landbouw’ maakt de kennis uit het project ‘Het project gebiedsgerichte kansen voor natuurinclusieve landbouw’ ook voor het onderwijs beschikbaar.

De lesmodule  ‘Lesmateriaal Gebiedsgerichte samenwerking voor natuurinclusieve landbouw’ is een van de producten van het SIA-project ‘Het project gebiedsgerichte kansen voor natuurinclusieve landbouw’. In dit project ontwikkelde Aeres-lector Ron Methorst en zijn team een tool om de natuurinclusieve landbouw in Nederland op weg te helpen. Deze tool helpt bij het identificeren op welk niveau en in welk domein actie ondernomen moet worden om natuurinclusieve landbouw voor jouw situatie een succes te laten worden. 

Lesmateriaal gebiedsgerichte samenwerking 

Het lesmateriaal maakt studenten met behulp van de  ontwikkelde tool wegwijs in gebiedsgerichte samenwerking ten behoeve van natuurinclusieve landbouw. Het onderwijsmateriaal is beschikbaar op hbo- en mbo-niveau en bestaat uit een uitgebereide docentenhandleiding, lesvoorbereidingsformulieren en kant-en-klare powerpointpresentaties die door de docent flexibel te gebruiken zijn. Het belangrijkste doel van het lesmateriaal is dat studenten de kansen van gebiedsgerichte samenwerking ontdekken.  

Van studenten wordt verwacht dat zij basiskennis hebben van de principes van natuurinclusieve landbouw. Hebben zij deze nog niet dan kunnen lesmaterialen op het Portaal Natuurinclusieve landbouw, zoals bijvoorbeeld het handboek natuurinclusieve landbouw in de praktijk hen verder helpen.

Bronnen

(2)