Nieuws

Nieuw: lespakketten Biodiversiteit & Kringlooplandbouw voor mbo niveau 2 en vmbo klas 3 en 4

Samenvatting
  • Onderwerp
    lespakket, biodiversiteit, kringlooplandbouw, melkveebedrijf
  • Interessant voor
    docenten, studenten
Bekijk de bronnen
Vanaf 1 juli 2023 zijn de lespakketten ‘Biodiversiteit en Kringlooplandbouw op Melkveebedrijven’ voor mbo niveau 2 en ‘Biodiversiteit en Kringlooplandbouw’ voor vmbo klas 3 en 4 gelanceerd. Deze vrij toegankelijke en gratis lespakketten zijn een variant op het lespakket Biodiversiteit & Kringlooplandbouw op Melkveebedrijven voor mbo niveau 3 en 4.

In de pakketten worden de thema’s biodiversiteit, kringlooplandbouw en natuurinclusieve melkveehouderij (voor mbo niveau 2) en natuurinclusieve samenleving (voor vmbo klas 3 en 4) op een heldere en actieve manier toegelicht. Dankzij de groepsopdrachten, huiswerkopdrachten en eindopdrachten kun je actief met de studenten aan de slag. Ook de vormgeving is afgestemd op de doelgroep.

Op de startpagina’s van de lespakketten zijn de docentenhandleidingen te vinden. In de handleiding staan suggesties voor verschillende leerroutes, tips om het lespakket blended in te zetten en het bevat een overzicht van alle opdrachten in een lespakket.

De lespakketten zijn tot stand gekomen met ondersteuning van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en daardoor gratis beschikbaar via Groen Kennisnet en www.blauwgroenlespakket.nl

Heb je een vraag over de lespakketten? Stuur dan een mail t.a.v. Ger van Laak of Janneke Beckers.