Nieuws

Natuurinclusieve inspiratie van melkvee­houder Edwin Sengers

Videostill bedrijf Sengers
Bron foto: Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland (Videostill) (Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Video over natuurinclusief melkveebedrijf
  • Interessant voor
    Melkveehouders
Bekijk de bronnen
Het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland presenteert op zijn website een zestal video’s over inspirerende agrarische ondernemers. Die laten zien dat een natuurinclusieve bedrijfsvoering prima te doen is. Boer Edwin Sengers in Wijchen vindt het volkomen vanzelfsprekend om zijn bedrijf op die manier te runnen en te werken met “alles wat groeit, bloeit en leeft” rondom zijn bedrijf.

Hij heeft er de ruimte voor, op de grond die hij pacht van het Oud Burgeren Gasthuis. Hij wil daarvan 25 hectare gaan herinrichten, o.a. door 4 kilometer hagen aan te leggen en alle percelen te voorzien van akkerranden.

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.
Natuurinclusief boeren met Edwin Sengers in Wijchen

Bron: Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland

Ook is hij begonnen met een extensiever bouwplan, waarin hij onder andere kruidenrijk grasland heeft opgenomen. Trots toont hij in de video een perceel waarin “van alles groeit in de vorm van klavers, cichorei, diverse grassoorten, vogelwikke, noem maar op”.

Sengers benoemt een aantal “drukfactoren” die steeds meer invloed op de bedrijfsvoering hebben. Bijvoorbeeld dierenwelzijn en biodiversiteit vragen veel aandacht. Om de CO2-footprint te verlagen wil hij zijn veestapel volledig voeren met eigen geteelde gewassen, zoals voederbieten, granen, wintergranen en veldbonen. Met veldbonen hoef je geen eiwitten in de vorm van soja meer uit verre landen te halen, wat een aanzienlijke hoeveelheid CO2-uitstoot scheelt.

In de eeuwenoude boerderij "Eikenhorst" aan het Wijchense Ven runt de familie ook een theehuis met flink terras. Gasten kunnen er in een agrarische sfeer terecht voor een stevige boerenlunch of high tea.