Project

Naar een natuurinclusiever boerenbedrijf 

Bijeenkomst Caring Farmers
Bron foto: Caring Farmers
Samenvatting
 • Projectstatus
  Lopend
 • Looptijd
 • Regio
  Venray
 • Thema
  Natuurinclusief, Meer Bomen Nu
 • Projectregeling
  SABE regeling
Meer informatie
De komende jaren wil de overheid 37.000 extra hectare bos aanleggen, vanwege klimaatverandering en de afname van biodiversiteit. Twee knelpunten die vaak genoemd worden is dat er te weinig bomen zijn voor al deze plannen, en te weinig plek om al deze bomen te planten. Meer Bomen Nu laat zien dat er wel degelijk genoeg bomen en struiken te verkrijgen zijn door middel van de verplantmethode. Bij boeren is er genoeg plek om deze bomen te planten. Alhoewel veel Caring Farmers al bewezen hebben wel interesse te hebben in het planten van bomen zien deze soms toch nog beren op de weg door zaken als kosten, kennis en tijd. Dat de Caring Farmers graag bomen planten lieten ze al zien door zowel in het voorjaar van 2020 als in de winter van 2020/2021 allebei 50,000 bomen te planten met Meer Bomen Nu. Het doel is nu om dit te verdubbelen en naar de 100,000 bomen te gaan in het plantseizoen 2022/2023. Door de benodigde kennis aan te bieden, te inspireren, een platform te bieden om vrijwilligers bij elkaar te krijgen én gratis bomen te leveren helpen we de boeren die graag richting een meer natuurinclusief bedrijf toe bewegen.

Caring Farmers is een stichting die tot doel heeft om de aangesloten Caring Farmers te verbinden met elkaar en met Caring Vets, consumenten, ketenpartners, wetenschappers en NGO’s zodat we samen sneller komen tot natuurinclusieve kringlooplandbouw. Onze boeren werken graag toe naar het natuurinclusiever maken van het bedrijf. Het aanplanten van struweelhagen, houtwallen, bomenlanen en vogelbosjes sluit daar goed bij aan. Meer Bomen Nu is een campagne van Urgenda, mede geïnitieerd door stichting MEERGroen en Caring Farmers, die als doel heeft gesteld om miljoenen bomen te gaan verplanten. Hierbij worden zaailingen die op plekken staan waar zij niet gewenst zijn, of niet groot kunnen worden, uitgestoken door vrijwilligers van Meer Bomen Nu en verplant naar een plek waar ze wél tot een volwaardige boom of struik kunnen uitgroeien.

Samen bieden wij de boeren de kennis om op een goedkope en snelle manier bomen en struiken aan te planten op het boerenbedrijf. De kosten worden laag gehouden door de boeren kennis te laten maken met de verplantmethode van Meer Bomen Nu. De bomen die zo geoogst worden zijn inheems, lokaal verkregen en de vrijwilligers van Meer Bomen Nu vanuit het hele land kunnen ook ingeschakeld worden om te helpen met planten. De kennisbijeenkomsten zorgen voor de benodigde handvatten voor de boer om ook daadwerkelijk tot aanplant over te laten gaan. Deze bijeenkomsten worden gegeven door ecologen die gericht advies geven over de verschillende mogelijkheden op het bedrijf, houvast geven in de soortenkeuze met oog op biodiversiteit en stikstofbinding, en plantadvies geven. Tevens wordt er aandacht gegeven aan de wet- en regelgeving zodat er binnen korte termijn tot uitvoering kan worden overgegaan en de boer niet blijft zitten met onduidelijkheid over de mogelijkheden. Ook wordt er aandacht gegeven aan de methode van Meer Bomen Nu zodat de boeren ook de komende jaren zelf verder kunnen met de uitbreiding van het aantal geplante bomen en struiken met maximale winst voor biodiversiteit en klimaat en een minimale financiële belasting.