Menu
Project

Naar een natuurinclusiever boerenbedrijf 

Bijeenkomst Caring Farmers
Bron foto: Caring Farmers
Samenvatting
 • Projectstatus
  Lopend
 • Looptijd
 • Regio
  Venray
 • Thema
  Natuurinclusief, Meer Bomen Nu
 • Projectregeling
  SABE regeling
Meer informatie
De komende jaren wil de overheid 37.000 extra hectare bos aanleggen, vanwege klimaatverandering en de afname van biodiversiteit. Twee knelpunten die vaak genoemd worden is dat er te weinig bomen zijn voor al deze plannen, en te weinig plek om al deze bomen te planten. Meer Bomen Nu laat zien dat er wel degelijk genoeg bomen en struiken te verkrijgen zijn door middel van de verplantmethode. Bij boeren is er genoeg plek om deze bomen te planten. Alhoewel veel Caring Farmers al bewezen hebben wel interesse te hebben in het planten van bomen zien deze soms toch nog beren op de weg door zaken als kosten, kennis en tijd. Dat de Caring Farmers graag bomen planten lieten ze al zien door zowel in het voorjaar van 2020 als in de winter van 2020/2021 allebei 50,000 bomen te planten met Meer Bomen Nu. Het doel is nu om dit te verdubbelen en naar de 100,000 bomen te gaan in het plantseizoen 2022/2023. Door de benodigde kennis aan te bieden, te inspireren, een platform te bieden om vrijwilligers bij elkaar te krijgen én gratis bomen te leveren helpen we de boeren die graag richting een meer natuurinclusief bedrijf toe bewegen.

false