Menu
Nieuws

LNV-subsidie onderzoek bedrijfsmodellen in regeneratieve landbouw

Samenvatting
  • Regio
    Noord Nederland
  • Onderwerp
    Natuurinclusieve landbouw
  • Interessant voor
    Onderzoekers en pioniers
Bekijk de bronnen
Hoogleraar Duurzaam Ondernemen in een Circulaire Economie Gjalt de Jong (Rijksuniversiteit Groningen) heeft een eervolle subsidie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ontvangen voor onderzoek naar nieuwe toekomstbestendige bedrijfsmodellen voor regeneratieve landbouw.

false