Nieuws

LNV-subsidie onderzoek bedrijfsmodellen in regeneratieve landbouw

Samenvatting
 • Regio
  Noord Nederland
 • Onderwerp
  Natuurinclusieve landbouw
 • Interessant voor
  Onderzoekers en pioniers
Bekijk de bronnen
Hoogleraar Duurzaam Ondernemen in een Circulaire Economie Gjalt de Jong (Rijksuniversiteit Groningen) heeft een eervolle subsidie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ontvangen voor onderzoek naar nieuwe toekomstbestendige bedrijfsmodellen voor regeneratieve landbouw.

Professor De Jong ontvangt de subsidie van €550.000 namens een onderzoeksconsortium van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Universiteit Utrecht, Wageningen University & Research en het Top Institute Food and Nutrition (TIFN). De RUG investeert €300.000 in het onderzoek, waarmee het totale onderzoeksbudget €850.000 bedraagt.

Het doel van het onderzoek is om te verkennen wat in een bepaald gebied nodig is om nieuwe toekomstbestendige bedrijfsmodellen voor de regeneratieve landbouw te ontwerpen. De onderzoekers richten zich op twee gebieden: Noord-Friesland en de Achterhoek. Het onderzoek sluit aan bij de bestaande activiteiten van het onderzoeksconsortium op het gebied van regeneratieve landbouw en het Sicco Mansholt Transitieprogramma van de Universiteit van het Noorden.

Sicco Mansholt Transitie Programma

Natuurinclusieve landbouw heeft haar toegevoegde waarde inmiddels bewezen en biedt op vele verschillende manieren een antwoord op de ecologische- en sociale problemen.

In de afgelopen decennia hebben verschillende organisaties en projecten geprobeerd om het succes van de natuurinclusieve landbouw te vergroten. Ondanks alles is het relatieve aandeel met ongeveer 8 procent nog steeds bescheiden. Blijkbaar is er veel meer nodig om het aandeel van de natuurinclusieve landbouw op een systematische manier te vergroten.

Het Sicco Mansholt Transitie Programma is het resultaat van de samenwerking tussen de AgroAgenda Noord-Nederland en de Universiteit van het Noorden. Deze samenwerking tussen de praktijk en de Noordelijke kennisinstellingen biedt de grondslag voor een systemisch en meerjarig programma waarmee we het aandeel van de natuurinclusieve landbouw in Noord-Nederland van 8 naar 50 procent vergroten. Het programma sluit direct aan bij de nieuwe ambities van het kabinet en van de Europese Unie.

Inhoud van het programma

Het programma richt zich op de balans tussen natuur, gezondheid en bedrijfsmodellen. Het programma realiseert nieuwe checks en balances en nieuwe randvoorwaarden waarmee boeren, ketenpartners, de overheid en de consument op een financieel volhoudbare manier gezond voedsel op een gezonde manier produceren en consumeren.

Het Sicco Mansholt Transitie Programma bestaat de komende jaren uit:

 • 100 nieuwe living labs voor de natuur, gezondheid en bedrijfsmodellen,
 • 100 nieuwe living labs voor de nieuwe randvoorwaarden,
 • 10 nieuwe opleidings- en coaching programma’s,
 • 10 nieuwe startup en ecosystemen,
 • 10 nieuwe kennisinfrastructuur en Europees versnellerprogramma’s.