Menu
Nieuws

Kruidenrijk grasland in de belangstelling

Natuurinclusief boeren krijgt steeds meer aandacht bij melkveehouders. Kruidenrijk grasland staat de laatste jaren volop in de belangstelling als methode voor natuurinclusieve melkveehouderij. Goed ingepast in de bedrijfsvoering kan een kruidenrijk grasland veel voordelen hebben voor biodiversiteit, bodemkwaliteit en aanpassing op klimaatverandering, maar ook voor voederkwaliteit en diergezondheid. Leertraject Kruidenrijk grasland (SABE / LIFE IP) doet verslag van de groepsbijeenkomst van 25 augustus.

false

false

false

false