Nieuws

Kernteam blikt terug op de startdag

Samenvatting
  • Onderwerp
    terugblik startdag green deal
  • Interessant voor
    Docenten en onderzoekers
Bekijk de bronnen
Nadat 16 mei jl. de Green Deal Natuurinclusieve Landbouw Groen Onderwijs tweede fase door alle betrokken partijen ondertekend werd, hebben we vrijdag 01 juli een startdag gehad met contactpersonen/ kennisambassadeurs van de organisaties.

Doel van deze dag was dat de kennisambassadeurs elkaar leerden kennen en dat er een planning gemaakt zou worden voor de komende drie jaar voor alle initiatieven m.b.t. de Green Deal. Verder moest helder worden hoe de jaarlijkse 160 uur per kennisambassadeur om de Green Deal uitvoering te geven op de eigen instellinggevuld kan worden.

De kennismaking ging echt prima. We hebben elkaar ontmoet in Rossum op een gezellige boerderijlocatie waar je in een zaaltje kan werken maar ook naar buiten kunt lopen en ruimte hebt om elkaar wat verdiepend te spreken. Een goede combi zo bleek. De kennisambassadeurs hebben afspraken met elkaar kunnen maken en kunnen uitwisselen over onderwijs, lesmateriaal en samenwerking.

Green Deal

Gedurende de dag waren er afwisselende sprekers en ging ook het inhoudelijk over hoe de Green Deal op te pakken. De aftrap van inspirerende sprekers werd gedaan door Arjen Strijkstra, lector bijen en biodiversiteit. Hij nam ons mee in de (erbarmelijke) status van onze insecten, de basis van ons ecologisch (voedsel)systeem. Later op de dag heeft Eline Schothorst van Aeres- Warmonderhof ons laten zien hoe “natuur en landschap” geïntegreerd kan worden in het curriculum van hun 4-jarig MBO. En in de middag heeft Gerda van Eck, van AgroAgenda Noord Nederland, ons meegenomen in “mogelijkheden” en “lessen geleerd” vanuit de netwerken in de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw in het Noorden van Nederland. In deze regiodeal is het onderwijs een van de actieve partners.

Werksessies

In de werksessies hebben we met elkaar de ambities van de Green Deal in een tijdsschema geplaatst. Daarnaast hebben we afspraken gemaakt over de overlegstructuur m.b.t. de Green deal en hebben namen aangegeven bij bepaalde taken zoals het vullen van Groen Kennisnet met (onderwijs) materiaal NIL. Ook is de opzet gepresenteerd en bediscussieerd van een in 2023 te publiceren boek van CLM en het Louis Bolk Instituut voor het onderwijs over natuurinclusieve landbouw.

Gedurende de dag hebben we het ook gehad over de nationale onderwijsdag Natuurinclusieve Landbouw, deze gaat plaatsvinden op 22.11.22. Zet de datum alvast in je agenda. Over het programma, locatie en hoe je jezelf kunt opgeven volgt informatie.

Al met al een volle, nuttige dag waarbij bleek dat er nog veel werk te doen valt.

Wat vooral opviel? Dat dit een energieke leuke groep is die met enthousiasme natuurinclusieve landbouw wil integreren in hun organisaties.

Namens het kernteam,

Ellen Reuvers, Ine Sturkenboom, Tjalling Huisman en Marc Klieverik.