Nieuws

Hoe verder? Biologische landbouwsector biedt 10-punten plan aan

Bron foto: Harry Kolenbrander
Samenvatting
 • Onderwerp
  Toekomstbestendige landbouw
 • Interessant voor
  Groene sector
Bekijk de bronnen
Een brede samenwerking van pioniers en belangenorganisaties in de groene sector presenteerde woensdag 6 juli een perspectief voor de Nederlandse landbouw. Deze organisaties vertegenwoordigen samen duizenden boeren en tuinders, met name agrarisch ondernemers die biologische, biodynamische en natuurinclusieve technieken toepassen.

Groenboerenplan

Er is een grote behoefte aan perspectief voor de groene sector. Verschillende belangenorganisaties hebben de handen ineengeslagen en presenteren nu het groenboerenplan. Dit plan vat in 10 heldere stappen samen wat er in de ogen van deze samenwerking nodig is voor een toekomstbestendige landbouw. Het groenboerenplan is gericht aan de ministers Staghouwer en Van der Wal en heeft als doel een échte omslag van het landbouw- en voedselsysteem mogelijk te maken.

De 10 punten van het groenboerenplan

 1. Duurzaam boeren kan alleen als er een eerlijke prijs wordt betaald.
 2. Richt je met beprijzen en wetgeving op bronmaatregelen.
 3. Streef naar een grondgebonden landbouw en sluit de kringloop.
 4. Zorg voor maatwerk en duidelijkheid met oog voor de boeren die deel van de oplossing zijn.
 5. Zorg voor ondersteuning voor iedere boer die zich verder wil ontwikkelen op het pad van verduurzaming.
 6. Zorg voor voorlichting over duurzame voeding, leg reclame voor ongezonde voeding aan banden en geef als overheid het goede voorbeeld met inkoopbeleid.
 7. Versterk de positie van de boer in de korte keten.
 8. Grondbeleid moet ten dienste staan van duurzame landbouw.
 9. Veranker de principes van natuur-inclusief boeren in het agrarisch onderwijs en betrek boeren bij het onderzoek naar de transitie.
 10. Zorg voor rechtvaardige, passende en stimulerende wet- en regelgeving.


In het plan worden deze punten worden verder toegelicht en kan je de onderbouwing voor deze aanbevelingen lezen. Het volledige groenboerenplan is te vinden in de kennisbank van Groen Kennisnet.

Door wie is dit plan opgesteld?

Het groenboerenplan is een ondertekend door Biohuis, Caring Farmers, Federatie van Agro-ecologische Boeren (BD-Vereniging, Bio-Tuinders Vereniging, Bio-Vegan Netwerk, CSA Netwerk Nederland, Vereniging Toekomstboeren) en Herenboeren Nederland. En wordt ondersteund door o.a. Bionext, Land & Co, Louis Bolk Instituut, Stichting Aardpeer, Stichting BD-Grondbeheer, Stichting Demeter, Burgercoöperatie Land van Ons, Stichting Lenteland, Stichting Warmonderhof, Transitiecoalitie Voedsel en de Triodos Bank.