Nieuws

Green Deal Natuurinclusieve Landbouw Groen Onderwijs heeft vervolg!

Samenvatting
  • Onderwerp
    Natuurinclusieve landbouw
  • Interessant voor
    Groen onderwijs
Bekijk de bronnen
Op 16 mei jl. ondertekende minister Staghouwer en 24 andere partners een nieuwe Green Deal. Dat gebeurde bij Hogeschool Inholland in Delft, bij de uitreiking van de Impactprijzen. Met deze tweede fase geven de dealpartners gehoor aan de oproep tot een vervolg die geuit werd op de Onderwijsdag in oktober. Er zijn in de afgelopen drie jaar flinke stappen gezet: er is lesmateriaal ontwikkeld en gratis beschikbaar voor alle niveaus op ons eigen Portaal op GKN, de Onderwijsdag NIL is een terugkerend fenomeen, er waren webinars en werkbezoeken en er zijn demo-leerbedrijven. En er is vooral veel samenwerking ontstaan. Maar daarmee zijn we er nog niet.

In de tweede fase richten we ons gezamenlijk op inbedding van natuurinclusief denken en handelen in curricula en kwalificatiedossiers van voor de landbouw relevante opleidingen. Daarbij werken we ook aan het zichtbaar maken hoe de onderwijsinstellingen werken aan natuurinclusiviteit. Maar ook in ander scholingsaanbod, in het kader van LLO (voor bijv. agrarische ondernemers, adviseurs en erfbetreders), willen we natuurinclusieve landbouw in het programma krijgen. Hierbij hoort het ontwikkelen van inspirerende educatievormen (bijv. een game).

Het sluitend maken van het netwerk van demo-leerbedrijven, het ontwikkelen, delen en ontsluiten van praktijkkennis en leermaterialen, in netwerken en online, blijft onverminderd belangrijk. En dat blijven we ook in de tweede fase publiceren op Groen Kennisnet, op het portaal natuurinclusieve landbouw.

Partners

We verwelkomen twee nieuwe partners: LTO NL en Bionext. De samenwerking met Groenpact willen we versterken en die met natuurorganisaties willen we versterken door intensiever op te trekken met de partners uit het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Tweede fase

De tweede fase gaat van start na juli 2022. Daarvoor organiseren we een dag met alle contactpersonen van betrokken organisaties om gezamenlijk op elkaar af te stemmen wat we gaan doen het komende jaar en hoe. Natuurlijk delen we dit in de volgende nieuwsbrief.

We zijn blij met de steun van alle ondertekende partijen maar ook die van studenten die op 16 mei aanwezig waren. Ook zij hebben dit op een apart foamboard aangegeven. Mocht je nog wat terug willen kijken van deze dag, van de ondertekening is de volgende vlog gemaakt:

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.
Green Deal Natuurinclusieve Landbouw Groen Onderwijs 2022-2025

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland