Nieuws

Even voorstellen: Michaël Wilde

Houtwal aan begin van Blokslootpolder - Agnes Monkelbaan
Bron foto: Agnes Monkelbaan (CC BY-SA 4.0)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Introductie directeur Bionext
  • Interessant voor
    Natuurinclusieve boer
Bekijk de bronnen
Mijn naam is Michaël Wilde en ik ben de directeur van Bionext. Als ketenorganisatie vertegenwoordigen wij niet alleen biologische boeren en telers maar ook biologische producenten, importeurs en de biologische speciaalzaken. Het is ontzettend interessant en inspirerend om met zo veel verschillende ondernemers te werken die zich allemaal inzetten voor een schoner, groener en eerlijker voedsel- en landbouwsysteem.

Ik ben erg blij om een onderdeel te zijn van de Green Deal Natuurinclusieve Landbouw Groen Onderwijs omdat het voor ons ontzettend belangrijk is om te verbinden met alle partijen die de noodzakelijke voedsel- en landbouwtransitie willen versnellen. Onderwijsinstellingen spelen wat mij betreft hierin een sleutelrol.

Ondanks het feit dat landbouwkundigen, beleidsmakers en politieke partijen de term natuurinclusieve landbouw steeds vaker in de mond nemen merk ik dat er verschillende interpretaties worden gehanteerd. Nick van Eekeren (programmacoördinator Duurzame Veehouderij & Agriobiodiversiteit bij het Louis Bolk Instituut) die vanuit zijn rol projecten over natuurinclusieve landbouw (NIL) begeleid heeft het vooral over de kunst van loslaten. Nick: “Natuurinclusieve landbouw is een vorm van voedselproductie waar biodiversiteit centraal staat in je bedrijfsvoering. Als boer moet je vooral loslaten, het aandurven om niet in te grijpen en het vertrouwen hebben dat het systeem zichzelf uiteindelijk terugbetaald”

Biologische landbouw dat gebaseerd is op de waarden van: Zorg, Ecologie, Gezondheid en Eerlijkheid is een mooi voorbeeld van natuurinclusieve landbouw. Net als biologisch gaat natuurinclusieve landbouw over een veerkrachtig en robuust systeem dat samenwerkt met de natuur.

Het nadeel van natuurinclusieve landbouw, (net zoals kringlooplandbouw), is het feit dat het voor consumenten niet duidelijk is of een product op een natuurinclusieve manier tot stand is gekomen. Daardoor blijft het vooral een thema is voor onderwijsinstellingen, boeren en beleidsmakers. In dat opzicht kan de biologische landbouw (als een voorbeeld van natuurinclusieve landbouw) wellicht een rol spelen om de supermarkt te betrekken en de consument te bereiken. Biologisch is namelijk een streng gecontroleerd internationaal keurmerk, dat herkend en erkend wordt door de consument die tevens ook bereid is een meerprijs te betalen.

Ik kijk er enorm naar uit onze samenwerking