Menu
Nieuws

De klimaatimpact van landgebruik, landgebruiksverandering en bosbouw in beeld gebracht

Bosbeheer door kappen - Rihaij via Pixabay
Bron foto: Rihaij, Pixabay (Pixabay licence)
In een recent gepubliceerde interactieve pdf beschrijft de taakgroep LULUCF hoe landgebruik samenhangt met het vastleggen van broeikasgassen. De focus ligt op 3 gebieden: Landgebruik (Land Use), landgebruiksverandering (Land Use Change) en bosbouw (Forestry), kortom LULUCF. De taakgroep onderscheid zes landgebruiksklassen: bos, bouwland, grasland, wetlands, bebouwing en overig land.

false

false

Bronnen

(3)