Menu
Nieuws

Beleid overgangszones natuurgebied is provinciale puzzel

Bron foto: Frank Cornelissen, Prachtig polderlandschap met de reflecties van de hemel in een brede greppel, nabij Rotterdam (iStock)
Overgangszones kunnen een belangrijke rol spelen bij het beschermen van natuurgebieden tegen invloeden van buitenaf. Onderzoekers van Wageningen Environmental Research hebben verkend welk beleid er bij provincies is voor overgangszones die grenzen aan natuur en welke uitdagingen zij verwachten bij een integrale gebiedsaanpak. Dit beleid is nog in ontwikkeling in het kader van de stikstofaanpak. De verkenning zoomt in op het beleid van de provincies Gelderland, Limburg, Noord-Brabant en Overijssel, maar ook dit beleid blijkt nog volop in ontwikkeling.

false

false

false