Menu
Nieuws

Versterking biodiversiteit in glastuinbouwgebied

De biodiversiteit staat wereldwijd onder druk. Om het tij te keren nemen ook Nederlandse glastuinders hun verantwoordelijkheid: rond kassen werken ze aan een meer biodiverse beplanting. Meer zweefvliegen op aangelegde bloemstroken kunnen zelfs een bijdrage leveren aan biologische bestrijding van plagen in de kas.