Menu
Nieuws

Verslag online kennisbijeenkomst Kuikenoverleving

Weidevogel kievit foeragerend - Jurryt Zwerver via Shutterstock
Bron foto: Jurryt Zwerver, Shutterstock
Samenvatting
  • Onderwerp
    Kuikenoverleving
  • Interessant voor
    Terreinbeheerders en natuurinclusieve boeren
Bekijk de bronnen
Met ongeveer vijftig mensen uit het werkveld van het agrarisch natuurbeheer en diverse onderzoekers was de online kennisbijeenkomst Kuikenoverleving (d.d. 31 mei 2022) geslaagd. Tim Visser, onderzoeker bij Wageningen Environmental Research, heeft ons meegenomen in zijn onderzoek naar de waarde van greppel plas-draspercelen voor weidevogels en met name weidevogelkuikens en de rol van bemesting in kruidenrijk grasland. De bijeenkomst was georganiseerd door Hogeschool Van Hall Larenstein en BoerenNatuur (vanuit het LIFE-IP project All4Biodiversity en project Kennismakelaar Boerenlandvogels).

false

false

false