Menu
Nieuws

Test lespakket Biodiversiteit en Kringlooplandbouw Melkveebedrijven

Een lespakket voor het mbo over de toepassing van biodiversiteit en kringlooplandbouw op melkveebedrijven is in samenwerking tussen Wageningen University & Research en bijna alle Nederlandse groene mbo-scholen ontwikkeld. Studenten actief betrekken bij deze thema’s en leren om doelgericht te werken aan een meer natuurinclusieve melkveehouderij zijn de belangrijkste doelen van het pakket.

Links

(3)