Menu
Nieuws

Onderzoek naar klimaatadaptieve zandgronden te volgen op website KLIMAP

Welke maatregelen en gebruiksveranderingen zijn nodig om de effecten van klimaatverandering voor landbouw en natuur op de hooggelegen zandgronden op te vangen? Hoe kunnen we deze maatregelen met elkaar tot uitvoering brengen? Dit onderzoeken kennisinstellingen, regionale overheden en bedrijven in het project KLIMAP. Eén jaar na de start biedt het project inzage in de ontwikkelingen via de website www.klimap.nl, waar u bijvoorbeeld informatie vindt over opgedane kennis en lopende activiteiten, zoals veldproeven.

Bezoek de website

(1)

Lees meer

(3)