Menu
Nieuws

Digitale gids natuurinclusieve akkerbouw beschikbaar

Impressie biodiverse akkerbouw - WUR
Digitale gids Natuurinclusieve akkerbouw (© Wageningen University & Research)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Wiki Natuurinclusieve Landbouw
  • Interessant voor
    Akkerbouwer, Vollegrondstuinder
Bekijk de bronnen
Met financiële bijdragen van het ministerie van LNV, de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw en Stichting Natuurinclusieve landbouw zijn acht natuurinclusieve landbouwmaatregelen uitgewerkt in een digitale gids. Deze gids is een toegankelijke en onafhankelijke informatiebron die een integraal overzicht van de mogelijkheden van natuurinclusieve landbouw biedt. Hiermee wordt houvast geboden aan oriënterende agrariërs, adviseurs en erfbetreders in het versnipperde aanbod van kennis over natuurinclusieve landbouw.

false

false