Dossier

Maatregelen natuurinclusieve dier- en veehouderij

Natuurinclusieve veehouderij houdt vaak een meer grondgebonden veehouderij in; op eigen bedrijf of in samenwerking met bijvoorbeeld een akkerbouwbedrijf in de regio. In dit dossier worden de verschillende maatregelen omtrent natuurinclusieve veehouderij besproken.

Begin hier

Inhoudsopgave

Kruidenrijke graslanden

Diergezondheid

Bomen en Landschapselementen

Natuurinclusief sloot- en oeverbeheer

Weidevogel inclusief

Mestmanagement en bodembeheer

Onderwijs en Leermaterialen

Video's

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.

Natuurbeheer | Koeien in de natuur

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.

Kruidenrijk grasland beheren & behouden

Wij·land

Contact

Reageren op dit dossier, of heb je andere vragen over Maatregelen natuurinclusieve dier- en veehouderij? Laat een reactie achter of neem contact op.