Dossier

Boeren met toekomst in de regio

GLB, NSP, aanpak stikstof, kaderrichtlijn water, natuur en klimaat in het NPLG. Is er nog perspectief voor de Nederlandse boer? Welke mogelijkheden bieden de nieuwe gebiedsgerichte regelingen? Dit dossier geeft uitleg, toegang tot de belangrijkste achtergrondinformatie en geeft de mogelijkheden aan. Dit dossier is gemaakt voor het webinar van Groen Kennisnet over het nieuwe GLB op 7 maart 2023.
Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.

Europa: Perspectief GLB 2023-2027

Inhoudsopgave

Nederland: wat staat er in het NSP?

Regio: Gebiedsgerichte aanpak: 7 pilots

Video's over de 7 pilots

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.

De 7 pilots : lessen van het Nederlandse CAP pilot project

Toekomst GLB

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.

Natuurinclusief boeren : de voordelen van kruidenrijk grasland

Natuurrijk Limburg

NPLG en de provinciale aanpak van water, natuur, stikstof en klimaat

Video's over het NPLG

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.

Stikstof, het NPLG en het toekomstperspectief van de agrarische sector : webinar LTO, 14 juni 2022

LTO

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.

Nationaal Programma Landelijk Gebied - webinar VNG, 19 september 2022

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Perspectief voor de sectoren

Voor de docent

Video's met uitleg over het nieuwe GLB

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.

Het nieuwe GLB vanaf 2023 uitgelegd

Toekomst GLB

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.

Uitleg over GLB 2023 tijdens Akkerbouwdag

CIV Groen - Praktijkcluster Agro