Menu
Bijeenkomst

Weidevogelmonitoring: sturen op trends, mozaïeken en microbeheer

Kievit
Bron foto: Eddy Teenstra, Kievit (© Eddy Teenstra)
Weidevogelbeleid én weidevogelbeheer draait elk jaar opnieuw om het vliegvlug krijgen van voldoende kuikens van weidevogels. Daarvoor moet je weten wat de trends landelijk en regionaal zijn. Ook moet je goed in kaart kunnen brengen waar de weidevogels broeden en foerageren en waar ook de kuikens uiteindelijk vliegvlug worden. Welke data je paraat moet hebben en hoe je deze het beste kan verzamelen, is afhankelijk van het doel waarvoor je het gebruikt: aanpassingen in het last minute beheer, vernieuwen van de afspraken met boeren of aanpassingen in het beleid.